Viết và tính (theo mẫu):Số trung bình cộng của :


Câu hỏi:

Dựa vào biểu đồ dưới đây, viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp :BIỂU ĐỒ SỐ LƯỢT KHÁCH THAM QUANMỘT KHU DI TÍCH TRONG 5 THÁNG ĐẦU NĂM 2018Giải Cùng em học Toán lớp 4 Tập 1 Tuần 5. Tìm số trung bình cộng. Biểu đồ. hay nhất tại VietJacka) Trong năm tháng đầu năm có tất cả …… lượt khách tham quan khu di tích.b) Tháng …… có số lượt khách tham quan nhiều nhất.c) Trong 5 tháng đầu năm, trung bình mỗi tháng có …… lượt khách tham quan.

Trả lời:

Hướng dẫn giải:a) Trong năm tháng đầu năm có tất cả 1240 lượt khách tham quan khu di tích.b) Tháng 1 có số lượt khách tham quan nhiều nhất.c) Trong 5 tháng đầu năm, trung bình mỗi tháng có 248 lượt khách tham quanGiải thích :Đọc biểu đồ :Tháng 1 có 400 lượt kháchTháng 2 có 300 lượt kháchTháng 3 có 220 lượt kháchTháng 4 có 130 lượt kháchTháng 5 có 190 lượt kháchVậy : Trong 5 tháng đầu năm có tất cả 400 + 300 + 220 + 130 + 190 = 1240 lượt khách.Trung bình mỗi tháng có : 1240 : 5 = 248 lượt khách.

====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====Xem link education goc

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *