Viết tiếp vào ô trống cho thích hợp:


Câu hỏi:

Biểu đồ dưới đây cho biết số tiền mà khối lớp bốn đã quyên góp để ủng hộ các bạn ở vùng bị lũ lụt:Giải Cùng em học Toán lớp 4 Tập 2 Tuần 19 trang 5, 6, 7 hay nhất tại VietJackDựa vào biểu đồ trên, hãy viết tiếp vào chỗ chấm:a) Lớp quyên góp được số tiền nhiều nhất là: ………b) Cả ba lớp đã quyên góp được tổng số tiền là: ………

Trả lời:

Hướng dẫn giải:a) Lớp quyên góp được số tiền nhiều nhất là: lớp 4Bb) Cả ba lớp đã quyên góp được tổng số tiền là: 2 510 000 đồng. 

====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====Xem link education goc

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *