Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp:Trong số 5 381 907:Chữ số 5 thuộc hàng …… lớp ……


Câu hỏi:

Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp:Trong số 5 381 907:Chữ số 9 thuộc hàng …… lớp ……

Trả lời:

Hướng dẫn giải:Chữ số 9 thuộc hàng trăm, lớp đơn vị.

====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====Xem link education goc

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *