Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp:Câu lạc bộ cờ vua có 13 bạn nam và 15 bạn nữ.Tỉ số của số bạn nữ và số bạn của câu lạc bộ cờ vua là … 


Bạn đang ở:Trang chủ / Trắc nghiệm Toán 4 / Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp:Câu lạc bộ cờ vua có 13 bạn nam và 15 bạn nữ.Tỉ số của số bạn nữ và số bạn của câu lạc bộ cờ vua là … Xem link education goc

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *