Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp:45×37=…37×45=…Vậy 45×37…37×45


Câu hỏi:

Biết rằng, khoảng 35 khối lượng cơ thể người là nước. Một người nặng 55kg, hỏi lượng nước trong cơ thể người đó là khoảng bao nhiêu ki-lô-gam?

Trả lời:

Hướng dẫn giải:Khối lượng nước trong cơ thể người đó là:    55 x 3/5 = 33 (kg)       Đáp số: 33kg.

====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====Xem link education goc

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *