Viết số thích hợp vào chỗ chấm :


Câu hỏi:

Quãng đường từ thành phố Hà Nội đến thành phố Thái Nguyên dài khoảng 82km. Trên bản đồ có tỉ lệ 1 : 2 000 000, quãng đường từ thành phố Hà Nội đến thành phố Thái Nguyên là bao nhiêu mi-li-mét ?

Trả lời:

Hướng dẫn giải:Đổi 82km = 82 000 000mm.Trên bản đồ, quãng đường từ thành phố Hà Nội đến thành phố Thái Nguyên dài :    82 000 000 : 2 000 000 = 41 (mm)       Đáp số : 41mm.

====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====Xem link education goc

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *