Viết số thích hợp vào chỗ chấm :Chiều dài của một khu đất hình chữ nhật là 500m. Vậy trên bản đồ tỉ lệ 1 : 50 000, chiều dài của khu đất đó là ….cm.


Bạn đang ở:Trang chủ / Trắc nghiệm Toán 4 / Viết số thích hợp vào chỗ chấm :Chiều dài của một khu đất hình chữ nhật là 500m. Vậy trên bản đồ tỉ lệ 1 : 50 000, chiều dài của khu đất đó là ….cm.Xem link education goc

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *