Viết số thích hợp vào chỗ chấm :3 tạ = … kg     7 tạ 5kg = … kg5 tấn = … kg     8 tấn 5kg = … kg1/4 tạ = … kg     3/5 tấn = … kg.


Câu hỏi:

Trong hai ngày chú Minh bán được 350 quả dứa, biết rằng số quả dứa bán được của ngày thứ nhất bằng 2/5 số quả dứa bán được của ngày thứ hai. Hỏi mỗi ngày chú Minh bán được bao nhiêu quả dứa?

Trả lời:

Hướng dẫn giải:Số quả dứa bán được ngày thứ nhất là:    350 : (2 + 5) x 2 = 100 (quả dứa)Số quả dứa bán được ngày thứ hai là:    350 – 100 = 250 (quả dứa)       Đáp số: ngày thứ nhất: 100 quả dứa       Ngày thứ hai: 250 quả dứa.

====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====Xem link education goc

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *