Viết rồi đọc số, biết số đó gồm: 5 chục nghìn, 7 trăm, 1 chục và 4 đơn vị.


Câu hỏi:

Viết rồi đọc số, biết số đó gồm:
9 chục nghìn, 4 nghìn và 5 đơn vị.

Trả lời:

9 chục nghìn, 4 nghìn và 5 đơn vị.
Viết số: 94 005
Đọc số: Chín mươi tư nghìn không trăm linh năm.

====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====Xem link education goc

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *