Viết các số 44 721; 44 712; 43 721; 45 721 theo thứ tự từ bé đến lớn


Câu hỏi:

Viết các số 44 721; 44 712; 43 721; 45 721 theo thứ tự từ bé đến lớn

Trả lời:

Hướng dẫn giải:Viết các số 44 721; 44 712; 43 721; 45 721 theo thứ tự từ bé đến lớn:43 721; 44 712; 44 721; 45 721.

====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====Xem link education goc

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *