(VBT) Vở bài tập Toán lớp 2 Tập 1 trang 115, 116: Ngày, tháng | Chân trời sáng tạo


Giải vở bài tập Toán lớp 2 trang 115, 116 Ngày, tháng

Video giải vở bài tập Toán lớp 2 trang 115, 116 Ngày, tháng – Chân trời sáng tạo

Vở bài tập Toán lớp 2 Tập 1 trang 115 Bài 1Lời giải

Xem tờ lịch tháng 2 sau. Điền số hoặc chữ thích hợp vào chỗ chấm

– Tháng 2 này có …… ngày

– Ngày 3 tháng 2 là thứ …….. 

– Tháng 2 có …….. ngày Chủ nhật

– Ngày cuối cùng của tháng 2 là thứ …….. ngày ……….

– Thứ Năm tuần này là ngày 10. Thứ Năm tuần sau là ngày ………..

Lời giải

Em quan sát tờ lịch và điền vào chỗ chấm như sau:

a)

 Giải vở bài tập Toán lớp 2 Tập 1 trang 115, 116 Ngày, tháng | Chân trời sáng tạo

b)

 Tháng 2 này có 28 ngày.

 Ngày 3 tháng 2 là thứ năm là thứ Năm.

 Ngày cuối cùng của tháng 2 là thứ Hai ngày 28.

– Thứ Năm tuần này là ngày 10. Thứ Năm tuần sau là ngày 17.

Vở bài tập Toán lớp 2 Tập 1 trang 115 Bài 2Xem tờ lịch tháng 3 sau:

Giải vở bài tập Toán lớp 2 Tập 1 trang 115, 116 Ngày, tháng | Chân trời sáng tạo

a) Viết tiếp các ngày còn thiếu vào tờ lịch

b) Số?

– Tháng 3 có …….. ngày

– Chủ nhật tuần này là ngày 20 tháng 3

– Chủ nhật tuần trước là ngày ……… tháng 3

– Chủ nhật tuần sau là ngày ………. Tháng 3

c) Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3 năm nay là thứ …………

Còn đúng 1 tuần nữa là đến 8 tháng 3, hôm nay là thứ …….ngày ……tháng 3

Lời giải

Em quan sát tờ lịch và điền vào chỗ chấm như sau:

a)

Giải vở bài tập Toán lớp 2 Tập 1 trang 115, 116 Ngày, tháng | Chân trời sáng tạo

b)

 Tháng 3 có 31 ngày.

 Chủ Nhật tuần này là ngày 20 tháng 3.

Chủ Nhật tuần trước là ngày 13 tháng 3

Chủ Nhật tuần sau là ngày 27 tháng 3

c) Ngày quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3 năm nay là thứ 3.

Còn đúng 1 tuần nữa là đến ngày 8 tháng 3, hôm nay là thứ Ba ngày 1 tháng 3.

Vở bài tập Toán lớp 2 Tập 1 trang 116 Bài 3Nam tham gia Câu lạc bộ bơi lội vào thứ Tư và thứ Bảy; tham gia Câu lạc bộ mĩ thuật vào thứ Năm và thứ Bảy. thứ Bảy ngày 5 tháng 3 là ngày đầu tiên Nam học cả hai môn. Tiếp theo, trong tháng 3, Nam sẽ học cả hai môn vào các ngày: 12;………………………………………………….

Lời giải

Nam tham gia Câu lạc bộ bơi lội vào thứ Tư và thứ Bảy, tham gia Câu lạc bộ mĩ thuật vào thứu Năm và thứ Bảy. Thứ Bảy ngày 5 tháng 3 là ngày đầu tiên Nam học cả 2 môn. Tiếp theo, trong tháng 3, Nam sẽ học cả hai môn vào tháng: 12, 19, 26

Vở bài tập Toán lớp 2 Tập 1 trang 116 Bài 4

Nếu tháng trước là tháng Tư thì hiện nay là tháng Năm, hai tháng nữa là tháng …………

Nếu tháng sau là là tháng Mười hai thì hiện nay là tháng Mười một, ba tháng trước là tháng ……..

Lời giải

Nếu tháng trước là tháng Tư thì hiện nay là tháng Năm, hai tháng nữa là tháng Bảy

Nếu tháng sau là là tháng Mười hai thì hiện nay là tháng Mười một, ba tháng trước là tháng Tám.

==== GIAIBT.COM ====Xem link education goc

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *