(VBT) Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 Tập 2 trang 6, 7 Bài 1: Khu vườn tuổi thơ– Chân trời sáng tạo


Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 Bài 1: Khu vườn tuổi thơ

Video giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 trang 6, 7 Bài 1: Khu vườn tuổi thơ – Chân trời sáng tạo

Câu 1 trang 6 vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 Tập 2 

Ghép các chữ cái và thêm dấu thanh (nếu cần) để tạo thành từ ngữ chỉ tên 2 – 3 loài hoa.

Tập 2 trang 6 Bài 1: Khu vườn tuổi thơ

Trả lời

Sen, phượng.

Câu 2 trang 6 vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 Tập 2 

Gạch 1 gạch dưới từ ngữ chỉ người, 2 gạch dưới từ ngữ chỉ hoạt động có trong đoạn văn sau:

          Nhà tôi có khu vườn đất rộng. Bố trồng nhiều hoa. Buổi chiều, bố thường dẫn tôi ra vườn tưới cây.

 Theo Nguyễn Ngọc Thuần

Trả lời

          Nhà tôi có khu vườn đất rộng. Bố trồng nhiều hoa. Buổi chiều, bố thường dẫn tôi ra vườn tưới cây.

Câu 3 trang 6 vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 Tập 2  

Tìm thêm 2 -3 cặp từ ngữ chỉ người và chỉ hoạt động.

M: mẹ – nhổ cỏ

Trả lời

chị – nhặt rau

bà – hái hoa

Câu 4 trang 7 vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 Tập 2 

Tập 2 trang 6 Bài 1: Khu vườn tuổi thơ

Trả lời

Tập 2 trang 6 Bài 1: Khu vườn tuổi thơ

Câu 5 trang 7 vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 Tập 2  

Tập 2 trang 6 Bài 1: Khu vườn tuổi thơ

Trả lời

a. Chúng mình cùng đọc bài nhé!                                                            

b. Chúng mình cùng đọc bài được không?

c. Các bạn đang đọc bài trong nhóm.

d. Các bạn đọc to lên nào!

Câu 6 trang 7 vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 Tập 2 

Viết 2 – 3 câu đề nghị bạn cùng thực hiện một hoạt động học tập.

Tập 2 trang 6 Bài 1: Khu vườn tuổi thơ

Trả lời

Chúng mình cùng viết bài nhé!

Chúng mình cùng hát to lên nào!

==== GIAIBT.COM ====Xem link education goc

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *