(VBT) Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 Tập 2 trang 51, 52, 53 Ôn tập 2 – Chân trời sáng tạo


Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 Ôn tập 2

Video giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 trang 51, 52, 53 Ôn tập 2 – Chân trời sáng tạo

Câu 1 trang 51 vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 Tập 2 

Viết tên bài em đã học phù hợp với từng hình ảnh và thông tin dưới đây

Tập 2 trang 52 Ôn tập 2

Trả lời

Tập 2 trang 52 Ôn tập 2

Câu 2 trang 52 vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 Tập 2 

Viết vào Phiếu đọc sách những nội dung đã trao đổi với bạn về một thông tin em biết thêm từ bài đọc.

Các bạn có biết?

Tên bài đọc: …………………………

Thông tin mới: ……………………………

Các bạn có biết?

Tên bài đọc: Ong xây tổ

Thông tin mới: ong trẻ lấy giọt sáp dưới bụng trộn với nước bọt tạo thành một chất đặc biệt để xây tổ.

Câu 3 trang 52 vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 Tập 2 

Nghe – viết: Chiều mùa hạ.

Hướng dẫn

Học sinh nghe giáo viên đọc từng cụm từ ngữ và viết vào vở bài tập.

Chiều mùa hạ

Con chim sơn ca cất tiếng hát tự do, tha thiết đến nối khiến ta cũng phải ao ước giá mà mình có một đôi cánh. Trải khắp cánh đồng là nắng chiều vàng dịu và thơm hơi đất, là gió đưa thoang thoảng hương lúa đang ngậm đòng và hương sen.           

                              Đỗ Chu

Câu 4 trang 52 vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 Tập 2 

Viết câu để phân biệt cặp từ sau:

                        dây – giây

Trả lời

Bé chơi nhảy dây.

Đồng hồ chạy từng giây.

Câu 5 trang 53 vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 Tập 2 

Điền vào chỗ trống:

a. chữ s hoặc x.

dòng …….uối       thôn ………..óm      làng ……………….ã      ……………..ườn núi

b. Vần iên hoặc vần iêng và thêm dấu thanh (nếu cần).

Củ r…….       tr…………. núi      b………….. giới      cồng ch………….

Trả lời

a. chữ s hoặc x.

dòng suối       thôn xóm               làng xã           sườn núi

b. Vần iên hoặc vần iêng và thêm dấu thanh (nếu cần).

 củ riềng            triền núi                  biên giới               cồng chiêng

==== GIAIBT.COM ====Xem link education goc

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *