(VBT) Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 Tập 2 trang 21, 22 Bài 9: Vè chim – Kết nối tri thức


Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 2  Bài 9: Vè chim

Video giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 trang 21, 22 Bài 9: Vè chim – Kết nối tri thức

Câu 1 trang 21 Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 2

Dựa vào bài đọc, nối từ ngữ ở cột A với từ ngữ phù hợp ở cột B.

Bài 9: Vè chim

Trả lời

Bài 9: Vè chim

Câu 2 trang 21 Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 2

Em thích loài chim nào nhất trong bài vè? Vì sao?

Trả lời

Em thích nhất là chim sáo vì chim sáo vừa đi vừa nhảy.

Câu 3 trang 21 Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 2

Viết lại những từ chỉ người được dùng để gọi các loài chim dưới đây:

Bài 9: Vè chim

Trả lời

bác, em, cậu, cô.

Câu 4 trang 21 Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 2

Viết một câu với từ ngữ ở bài tập 3.

M: Bác cú mèo có đôi mắt rất tinh.

Trả lời

Cô tu hú báo hiệu mùa hè về.

Câu 5 trang 22 Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 2

Viết 1 – 2 câu về điều em thích nhất trong câu chuyện Cảm ơn hoạ mi.

Trả lời

Trong câu chuyện, em thích nhất là chim hoạ mi quay trở về hoàng cung cất tiếng hót đầy cảm xúc.

==== GIAIBT.COM ====Xem link education goc

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *