(VBT) Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 Tập 1 trang 43 Ôn tập 1 – Chân trời sáng tạo


Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 Ôn tập 1

Video giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 trang 43 Ôn tập 1 – Chân trời sáng tạo

Câu 1 trang 43 vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 Tập 1

Viết tên bài đọc có nhân vật trong mỗi bức tranh dưới đây:

Tập 1 trang 43 Ôn tập 1

Trả lời

Tập 1 trang 43 Ôn tập 1

Câu 2 trang 43 vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 Tập 1

Viết vào Phiếu đọc sách nội dung đã trao đổi với bạn về một nhân vật em thích ở bài tập 1.

                                                           Phiếu đọc sách

Tên câu chuyện: ……………………………

Tên nhân vật: ………………………………

Điều em thích ở nhân vật: …………………………………………….

Trả lời

                                                           Phiếu đọc sách

Tên câu chuyện: Tóc xoăn và tóc thẳng

Tên nhân vật: Lam

Điều em thích ở nhân vật: Lam có một mái tóc xoăn bồng bềnh rất đẹp.

==== GIAIBT.COM ====Xem link education goc

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *