(VBT) Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 Tập 1 trang 12, 13 Bài 5: Em có xinh không – Kết nối tri thức


Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 Bài 5: Em có xinh không

Video giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 trang 12, 13 Bài 5: Em có xinh không – Kết nối tri thức

Câu 1 trang 12 Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 1

Sắp xếp các sự việc dưới đây theo đúng trình tự trong bài đọc (đánh số 1, 2, 3, 4 vào ô trống bên dưới).

Bài 5: Em có xinh không

Trả lời

Trình tự như trong bài học là:

3. Sau khi nói chuyện với dê, voi em nhổ khóm cỏ dại và gắn lên cằm làm râu.

1. Voi em luôn hỏi anh và nhận được câu trả lời: “Em xinh lắm!”

4. Voi em nhận ra mình chỉ xinh đẹp khi đúng là voi.

2. Nghe hươu nói, voi em liền gài sừng giả lên đầu.

Câu 2 trang 12 Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 1

Dựa vào bài đọc, nối câu thoại phù hợp với nhân vật (theo mẫu).

Bài 5: Em có xinh không

Trả lời

Bài 5: Em có xinh không

Câu 3 trang 12 Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 1

Tô màu những ô chứa từ ngữ chỉ bộ phận cơ thể.

Bài 5: Em có xinh không

Trả lời

Những từ ngữ chỉ bộ phận cơ thể là: đầu, râu, tai, sừng, cằm.

Câu 4 trang 13 Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 1

Những từ ngữ nào dưới đây chỉ hành động của voi em? (đánh dấu ü vào ô trống dưới đáp án đúng)

Bài 5: Em có xinh không

Trả lời

Bài 5: Em có xinh không

Câu 5 trang 13 Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 1

Cuối cùng, voi em nhận ra mình xinh nhất khi nào?

Trả lời

Khi đúng là voi.

==== GIAIBT.COM ====Xem link education goc

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *