(VBT) Giải SGK Giáo dục thể chất lớp 3 Bài 4: Dẫn bóng đổi hướng trang 78, 79, 80 | GDTC lớp 3 Chân trời sáng tạo


Giải bài tập Giáo dục thể chất lớp 3 Bài 4: Dẫn bóng đổi hướng 

Giáo dục thể chất lớp 3 trang 78 Mở đầu

1. Mục tiêu và yêu cầu cần đạt

Biết và thực hiện được các bài tập dẫn bóng đổi hướng.

Có ý thức kỉ luật, đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau trong tập luyện.

2. Khởi động

Giáo dục thể chất lớp 3 trang 78 Mở đầu | Chân trời sáng tạo

3. Trò chơi hỗ trợ khởi động

Giáo dục thể chất lớp 3 trang 78 Mở đầu | Chân trời sáng tạo

Trả lời:

Học sinh thực hiện theo hướng dẫn sau:

– Bước 1: Cả lớp khởi động bằng các động tác: xoay các khớp, chạy nâng cao đùi tại chỗ…

– Bước 2: Chia nhóm (2 – 4 nhóm).

– Bước 3: Bắt đầu chơi

(Các nhóm đứng cách nhau 1 m theo hàng ngang đối diện nhau, quy định một nhóm là Hoàng Anh, nhóm kia là Hoàng Yến. Khi giáo viên gọi to một nhóm (ví dụ: Hoàng Anh), thì nhóm được gọi tên sẽ rượt đuổi các thành viên của nhóm còn lại. Nếu bị đụng trúng thì sẽ bị loại. Nếu nhóm bị rượt chạy vượt qua vạch đích định sẵn thì xem như thoát thành công. Bắt đầu lượt chơi mới. Đến cuối trò chơi, nhóm nào Còn đồng thành viên hơn là thắng cuộc.)

Chú ý:

Trong quá trình tổ chức trò chơi, các nhóm cần chú ý quan tâm, giúp đỡ những nhóm thực hiện chưa đúng và khuyến khích, động viên kịp thời.

Giáo dục thể chất lớp 3 trang 79 Kiến thức mới

TTCB: Đứng chân trước – chân sau, thân người hơi ngả về trước, hai tay buông tự nhiên, mắt nhìn xuống bóng.

1. Dẫn bóng chậm – đổi hướng theo hiệu lệnh

Giáo dục thể chất lớp 3 trang 79 Kiến thức mới | Chân trời sáng tạo

Từ vạch xuất phát, dẫn bóng chậm thẳng về phía trước. Khi có hiệu lệnh, đổi hướng dẫn bóng theo hướng chỉ định.

2. Dẫn bóng theo đường gấp khúc

Giáo dục thể chất lớp 3 trang 79 Kiến thức mới | Chân trời sáng tạo

Từ vạch xuất phát, dẫn bóng chậm đến các vật chuẩn thì chuyển hướng, luân phiên chuyển hướng phải – trái cho đến đích.

3. Dẫn bóng vòng vật chuẩn và đá bóng vào cầu môn

Giáo dục thể chất lớp 3 trang 79 Kiến thức mới | Chân trời sáng tạo

Từ vạch xuất phát, dẫn bóng vòng vật chuẩn và quay về vị trí xuất phát, đá bóng vào cầu môn.

Giáo dục thể chất lớp 3 trang 80 Luyện tập

1. Luyện tập cá nhân

Giáo dục thể chất lớp 3 trang 80 Luyện tập | Chân trời sáng tạo

Trả lời:

Học sinhthực hiện tập theo hướng dẫn sau:

– Bước 1: Khởi động bằng các động tác: xoay các khớp, chạy nâng cao đùi tại chỗ…

– Bước 2: Thực hiện động tác dẫn bóng vòng vật chuẩn và đá bóng vào cầu môn

Từ vạch xuất phát, dẫn bóng vòng vật chuẩn và quay về vị trí xuất phát, đá bóng vào cầu môn.

2. Luyện tập cặp đôi

Giáo dục thể chất lớp 3 trang 80 Luyện tập | Chân trời sáng tạo

Trả lời:

Học sinhthực hiện tập theo hướng dẫn sau:

– Bước 1: Khởi động bằng các động tác: xoay các khớp, chạy nâng cao đùi tại chỗ…

– Bước 2: Thực hiện động tác dẫn bóng chậm – đổi hướng theo hiệu lệnh

Từ vạch xuất phát, dẫn bóng chậm thẳng về phía trước. Khi có hiệu lệnh, đổi hướng dẫn bóng theo hướng chỉ định.

3. Luyện tập theo nhóm

Giáo dục thể chất lớp 3 trang 80 Luyện tập | Chân trời sáng tạo

Trả lời:

Học sinhthực hiện tập theo hướng dẫn sau:

– Bước 1: Khởi động bằng các động tác: xoay các khớp, chạy nâng cao đùi tại chỗ…

– Bước 2: Thực hiện động tác dẫn bóng theo đường gấp khúc

Từ vạch xuất phát, dẫn bóng chậm đến các vật chuẩn thì chuyển hướng, luân phiên chuyển hướng phải – trái cho đến đích.

* Trò chơi vận động bổ trợ

Giáo dục thể chất lớp 3 trang 80 Luyện tập | Chân trời sáng tạo

Trả lời:

Học sinh thực hiện theo hướng dẫn sau:

– Bước 1: Cả lớp khởi động bằng các động tác: xoay các khớp, chạy nâng cao đùi tại chỗ…

– Bước 2: Chia nhóm (2 – 4 nhóm).

– Bước 3: Bắt đầu chơi

(Học sinh đứng trong vòng tròn định sẵn, mỗi học sinh có một quả bóng và đang tự do dẫn bóng trong vòng tròn. Khi có hiệu lệnh từ giáo viên, học sinh dừng dẫn bóng và đi tìm quả bóng khác. Khi có tiếng còi tiếp theo, học sinh tiếp tục dẫn bóng. Học sinh nào không tìm được bóng sau tiếng còi sẽ bị loại. Giáo viên có thể tăng độ khó của trò chơi bằng cách cho 2-3 học sinh không có bóng tham gia trò chơi hoặc mở rộng vòng tròn.)

Chú ý:

Trong quá trình tổ chức trò chơi, các nhóm cần chú ý quan tâm, giúp đỡ những nhóm thực hiện chưa đúng và khuyến khích, động viên kịp thời.

Giáo dục thể chất lớp 3 trang 80 Vận dụng

Giải Giáo dục thể chất lớp 3 trang 80 Câu 1: Em thực hiện một số động tác dẫn bóng cho bạn khác chỉ định.

Trả lời:

Học sinhthực hiện tập theo hướng dẫn sau:

– Bước 1: Khởi động bằng các động tác: xoay các khớp, chạy nâng cao đùi tại chỗ…

– Bước 2:

Thực hiện động tác dẫn bóng theo đường gấp khúc.

Thực hiện động tác dẫn bóng chậm – đổi hướng theo hiệu lệnh.

+…

Giải Giáo dục thể chất lớp 3 trang 80 Câu 2: Em sử dụng các bài tập dẫn bóng để cùng các bạn vui chơi.

Trả lời:

Học sinhthực hiện tập theo hướng dẫn sau:

– Bước 1: Khởi động bằng các động tác: xoay các khớp, chạy nâng cao đùi tại chỗ…

– Bước 2:

*Thực hiện động tác dẫn bóng theo đường gấp khúc

Từ vạch xuất phát, dẫn bóng chậm đến các vật chuẩn thì chuyển hướng, luân phiên chuyển hướng phải – trái cho đến đích.

* Thực hiện động tác dẫn bóng chậm – đổi hướng theo hiệu lệnh

Từ vạch xuất phát, dẫn bóng chậm thẳng về phía trước. Khi có hiệu lệnh, đổi hướng dẫn bóng theo hướng chỉ định.

Xem thêm các bài Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

Bài 4: Bật nhảy tách – chụm chân

Bài 1: Bài tập di chuyển không bóng

Bài 2: Bài tập tại chỗ với bóng

Bài 3: Đá bóng di động

Bài 4: Dẫn bóng đổi hướng

==== GIAIBT.COM ====Xem link education goc

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *