(VBT) Giải SGK Giáo dục thể chất lớp 3 Bài 3: Dàn hàng và dồn hàng theo khối trang 18, 19, 20, 21, 22, 23 | GDTC lớp 3 Cánh diều


Giải bài tập Giáo dục thể chất lớp 3 Bài 3: Dàn hàng và dồn hàng theo khối 

Giáo dục thể chất lớp 3 trang 18 Mở đầu

Khởi động:

– Xoay các khớp

Giáo dục thể chất lớp 3 trang 18 Mở đầu | Cánh diều

– Kéo dãn cơ

Giáo dục thể chất lớp 3 trang 18 Mở đầu | Cánh diều

2. Trò chơi bổ trợ khởi động: Bịt mắt bắt dê

Giáo dục thể chất lớp 3 trang 18 Mở đầu | Cánh diều

Giáo dục thể chất lớp 3 trang 19, 20, 21 Kiến thức mới

1. Làm quen đội hình khối vuông và khối chữ nhật

Quy ước đội hình khối vuông, khối chữ nhật

– Đội hình khối vuông: Bao gồm ít nhất 4 người, đứng ở 4 góc, có cự li và dãn cách bằng nhau, được gắn với tên gọi là đội hình 2 x 2 (3 x 3, 4 x 4…), sao cho hàng ngang và hàng dọc có số người bằng nhau.

Giáo dục thể chất lớp 3 trang 19, 20, 21 Kiến thức mới | Cánh diều

– Đội hình khối chữ nhật: Bao gồm ít nhất 6 người, đứng theo đội hình 2 hàng dọc hoặc 2 hàng ngang, có cự li và dãn cách bằng nhau, được gắn với tên gọi là đội hình 2 x 3 hoặc 3 x 2 (2 x 4, 3 x 4,…), sao cho hàng ngang và hàng dọc có số người không bằng nhau.

Giáo dục thể chất lớp 3 trang 19, 20, 21 Kiến thức mới | Cánh diều

2. Dàn hàng và dồn hàng theo khối

* Dàn hàng theo khối

– Chuẩn bị: Đội hình khối vuông (khối chữ nhật).

– Động tác:

Giáo dục thể chất lớp 3 trang 19, 20, 21 Kiến thức mới | Cánh diều

Bước 1: Bạn A làm chuẩn hô “có!’’ rồi giơ tay phải lên cao, sau đó nuông tay xuống, tay trái dang ngang cùng các bạn dàn hàng; tiếp theo quay phải, tay trái dang ngang cùng các bạn dàn hàng.

Bước 2: Sau khẩu lệnh “Thôi’’, học sinh bỏ tay xuống, đồng thời quay về hướng chỉ huy và trở về tư thế đứng nghiêm.

*Dồn hàng theo khối.

– Chuẩn bị: Đội hình khối vuông (khố chữ nhật) đã dàn hàng.

– Động tác:

Bước 1: Bạn A làm chuẩn hô “Có!’’ rồi giơ tay phải lên cao, sau đó buông tau xuống cùng các bạn dồn hàng.

Bước 2: Sau khẩu lệnh “Thôi!’’, hoc sinh bỏ tay xuống, về tư thế đứng nghiêm.

Giáo dục thể chất lớp 3 trang 19, 20, 21 Kiến thức mới | Cánh diều

Giáo dục thể chất lớp 3 trang 21, 22 Luyện tập

* Luyện tập nhóm

Giáo dục thể chất lớp 3 trang 21, 22 Luyện tập | Cánh diều

Trả lời:

– Bước 1: Cả lớp khởi động bằng các động tác: xoay các khớp, chạy nâng cao đùi tại chỗ…

– Bước 2: Chia cả lớp thành các nhóm, các tổ, sắp xếp vào các khu vực khác nhau.

– Bước 3: Thực hiện luyện tập biến đổi đội hình:

+ Dàn hàng và dồn hàng theo khối.

Chú ý:

Trong quá trình luyện tập, các tổ, các nhóm, các thành viên cần chú ý quan tâm, giúp đỡ những hàng (hoặc tổ) thực hiện chưa đúng và khuyến khích, động viên kịp thời những hàng (hoặc tổ) thực hiện đúng.

Trò chơi: “Khối đoàn kết”

Giáo dục thể chất lớp 3 trang 21, 22 Luyện tập | Cánh diều

Trả lời:

– Bước 1: Cả lớp khởi động bằng các động tác: xoay các khớp, chạy nâng cao đùi tại chỗ…

– Bước 2:Chỉnh đốn hàng ngũ, ngay ngắn thẳng hàng.

– Bước 3: Quản trò bắt đầu trò chơi khối đoàn kết thông qua biến đổi đội hình dàn hàng và dồn hàng theo khối.

– Bước 4: Sau khi biến đổi đội hình xong (số lần biến đổi do quản trò quyết định), quản trò hô “1,2 3 khối đoàn kết” thì người chơi sẽ thực hiện các động tác dàn hàng và dồn hàng theo khối. Người chơi nào dàn hàng và dồn hàng chậm sẽ thua và phải chịu hình phạt chạy vòng quanh sân.

Chú ý:

Trong quá trình luyện tập các thành viên trong lớp cần chú ý quan tâm, giúp đỡ những hàng (hoặc tổ) thực hiện chưa đúng và khuyến khích, động viên kịp thời những hàng (hoặc tổ) thực hiện đúng.

Giáo dục thể chất lớp 3 trang 22, 23 Vận dụng

Giải Giáo dục thể chất lớp 3 trang 22 Câu 1: Hình nào dưới đây thể hiện động tác dồn hàng theo đội hình khối vuông?

Giáo dục thể chất lớp 3 trang 22, 23 Vận dụng | Cánh diều

Trả lời:

Hình A thể hiện động tác dồn hàng theo đội hình khối vuông.

Trả lời:

Giải Giáo dục thể chất lớp 3 trang 23 Câu 2: Khẩu lệnh nào dưới đây phù hợp với hình?

Giáo dục thể chất lớp 3 trang 22, 23 Vận dụng | Cánh diều

Trả lời:

Khẩu lệnh phù hợp với hình là: Dồn hàng theo khối vuông.

Giải Giáo dục thể chất lớp 3 trang 23 Câu 3: Em cùng các bạn tập luyện dàn hàng và dồn hàng theo khối.

Giáo dục thể chất lớp 3 trang 22, 23 Vận dụng | Cánh diều

Trả lời:

– Chuẩn bị: Đội hình khối vuông (khối chữ nhật).

– Động tác:

Bước 1: Bạn A làm chuẩn hô “có!’’ rồi giơ tay phải lên cao, sau đó nuông tay xuống, tay trái dang ngang cùng các bạn dàn hàng; tiếp theo quay phải, tay trái dang ngang cùng các bạn dàn hàng.

Bước 2: Sau khẩu lệnh “Thôi’’, học sinh bỏ tay xuống, đồng thời quay về hướng chỉ huy và trở về tư thế đứng nghiêm.

* Dồn hàng theo khối.

– Chuẩn bị: Đội hình khối vuông (khố chữ nhật) đã dàn hàng.

– Động tác:

Bước 1: Bạn A làm chuẩn hô “Có!’’ rồi giơ tay phải lên cao, sau đó buông tau xuống cùng các bạn dồn hàng.

Bước 2: Sau khẩu lệnh “Thôi!’’, hoc sinh bỏ tay xuống, về tư thế đứng nghiêm.

Xem thêm các bài Cánh diều hay, chi tiết khác:

Bài 2: Biến đổi đội hình từ hàng dọc thành một hàng ngang và ngược lại

Bài 3: Dàn hàng và dồn hàng theo khối

Bài 4: Động tác đi đều, đứng lại

Bài 1: Động tác vươn thở và động tác tay

Bài 2: Động tác chân và động tác vặn mình

==== GIAIBT.COM ====Xem link education goc

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *