(VBT) Giải SGK Giáo dục thể chất lớp 3 Bài 3: Đá bóng di động trang 75, 76, 77 | GDTC lớp 3 Chân trời sáng tạo


Giải bài tập Giáo dục thể chất lớp 3 Bài 3: Đá bóng di động 

Giáo dục thể chất lớp 3 trang 75 Mở đầu

1. Mục tiêu, yêu cầu cần đạt

Biết và thực hiện được các bài tập đá bóng di động.

Tích cực, tự giác trong tập luyện và hoạt động tập thể.

2. Khởi động

Giáo dục thể chất lớp 3 trang 75 Mở đầu | Chân trời sáng tạo

3. Trò chơi hỗ trợ khởi động

Giáo dục thể chất lớp 3 trang 75 Mở đầu | Chân trời sáng tạo

Học sinh thực hiện theo hướng dẫn sau:

– Bước 1: Cả lớp khởi động bằng các động tác: xoay các khớp, chạy nâng cao đùi tại chỗ…

– Bước 2: Chia nhóm (2 – 4 nhóm).

– Bước 3: Bắt đầu chơi

(HS xếp hàng dọc sau vạch xuất phát. Khi có hiệu lệnh, hai học sinh ở mỗi nhóm sẽ cùng cầm bóng chạy về đích, để bóng vào rổ và chạy về chạm tay bạn tiếp theo để thực hiện tương tự. Sau thời gian 1 phút, nhóm nào có nhiều bóng hơn là chiến thắng.)

Chú ý:

Trong quá trình tổ chức trò chơi, các nhóm cần chú ý quan tâm, giúp đỡ những nhóm thực hiện chưa đúng và khuyến khích, động viên kịp thời.

Giáo dục thể chất lớp 3 trang 76 Kiến thức mới

1. Tại chỗ đá bóng di động

Giáo dục thể chất lớp 3 trang 76 Kiến thức mới | Chân trời sáng tạo

2. Di chuyển đá bóng di động

Giáo dục thể chất lớp 3 trang 76 Kiến thức mới | Chân trời sáng tạo

3. Tại chỗ đá bóng di động vào cầu môn

Giáo dục thể chất lớp 3 trang 76 Kiến thức mới | Chân trời sáng tạo

Giáo dục thể chất lớp 3 trang 77 Luyện tập

1. Luyện tập cá nhân

Giáo dục thể chất lớp 3 trang 77 Luyện tập | Chân trời sáng tạo

Trả lời:

Học sinhthực hiện tập theo hướng dẫn sau:

– Bước 1: Khởi động bằng các động tác: xoay các khớp, chạy nâng cao đùi tại chỗ…

– Bước 2: Thực hiện động tác di chuyển đá bóng di động

+ TTCB: Đứng chân trước – sau, hai tay buông tự nhiên, mắt nhìn về trước quan sát bóng.

+ Từ vạch xuất phát, di chuyển đến vị trí bóng đang lăn và thực hiện đá bóng về trước.

2. Luyện tập cặp đôi

Giáo dục thể chất lớp 3 trang 77 Luyện tập | Chân trời sáng tạo

Trả lời:

Học sinhthực hiện tập theo hướng dẫn sau:

– Bước 1: Khởi động bằng các động tác: xoay các khớp, chạy nâng cao đùi tại chỗ…

– Bước 2: Thực hiện động tác tại chỗ đá bóng di động

+TTCB: Đứng chân trước – chân sau, hai tay buông tự nhiên, mắt nhìn về trước quan sát bóng.

+ Khi bóng lăn đến gần chân sau thực hiện đá bóng về trước.

3. Luyện tập theo nhóm

Giáo dục thể chất lớp 3 trang 77 Luyện tập | Chân trời sáng tạo

Trả lời:

Học sinhthực hiện tập theo hướng dẫn sau:

– Bước 1: Khởi động bằng các động tác: xoay các khớp, chạy nâng cao đùi tại chỗ…

– Bước 2: Thực hiện động tác tại chỗ đá bóng di động vào cầu môn

+ TTCB: Đứng chân trước – sau, hai tay buông tự nhiên, mắt nhìn về trước quan sát bóng.

+ Khi bóng lăn đến gần, chân sau thực hiện đá bóng vào cầu môn

* Trò chơi vận động bổ trợ

Giáo dục thể chất lớp 3 trang 77 Luyện tập | Chân trời sáng tạo

Trả lời:

Học sinh thực hiện theo hướng dẫn sau:

– Bước 1: Cả lớp khởi động bằng các động tác: xoay các khớp, chạy nâng cao đùi tại chỗ…

– Bước 2: Chia nhóm (2 – 4 nhóm).

– Bước 3: Bắt đầu chơi

(Các nhóm xếp thành hàng dọc sau vạch xuất phát. Khi có hiệu lệnh, bạn đầu tiên chạy luồn vật chuẩn đến vị trí bóng và thực hiện đá bóng vào cầu môn, sau đó chạy lên nhặt bóng, đặt lại vị trí cũ, chạy về chạm tay bạn tiếp theo để thực hiện tương tự. Cứ thế thực hiện cho đến hết nhóm. Nhóm nào có tổng số bóng vào cầu môn nhiều nhất là chiến thắng.)

Chú ý:

Trong quá trình tổ chức trò chơi, các nhóm cần chú ý quan tâm, giúp đỡ những nhóm thực hiện chưa đúng và khuyến khích, động viên kịp thời.

Giáo dục thể chất lớp 3 trang 77 Vận dụng

Giải Giáo dục thể chất lớp 3 trang 77 Câu 1: Kể tên các động tác đá bóng mà em đã được học?

Trả lời:

Tại chỗ đá bóng di động, di chuyển đá bóng di động…

Giải Giáo dục thể chất lớp 3 trang 77 Câu 2: Em thường xuyên tập các bài tập đá bóng để có đôi chân khỏe mạnh.

Trả lời:

Học sinhthực hiện tập theo hướng dẫn sau:

– Bước 1: Khởi động bằng các động tác: xoay các khớp, chạy nâng cao đùi tại chỗ…

– Bước 2: Thực hiện động tác tại chỗ đá bóng di động vào cầu môn

+ TTCB: Đứng chân trước – sau, hai tay buông tự nhiên, mắt nhìn về trước quan sát bóng.

+ Khi bóng lăn đến gần, chân sau thực hiện đá bóng vào cầu môn

Xem thêm các bài Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

Bài 4: Bật nhảy tách – chụm chân

Bài 1: Bài tập di chuyển không bóng

Bài 2: Bài tập tại chỗ với bóng

Bài 3: Đá bóng di động

Bài 4: Dẫn bóng đổi hướng

==== GIAIBT.COM ====Xem link education goc

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *