(VBT) Giải SGK Giáo dục thể chất lớp 3 Bài 2: Bài tập tại chỗ với bóng trang 72, 73, 74 | GDTC lớp 3 Chân trời sáng tạo


Giải bài tập Giáo dục thể chất lớp 3 Bài 2: Bài tập tại chỗ với bóng

Giáo dục thể chất lớp 3 trang 72 Mở đầu

1. Mục tiêu, yêu cầu cần đạt

Biết và thực hiện được các bài tập tại chỗ với bóng.

Tự giác, giúp đỡ lẫn nhau trong tập luyện.

2. Khởi động

Giáo dục thể chất lớp 3 trang 72 Mở đầu | Chân trời sáng tạo

3. Trò chơi hỗ trợ khởi động

Giáo dục thể chất lớp 3 trang 72 Mở đầu | Chân trời sáng tạo

Giáo dục thể chất lớp 3 trang 73 Kiến thức mới

1. Ném bóng

Giáo dục thể chất lớp 3 trang 73 Kiến thức mới | Chân trời sáng tạo

2. Tại chỗ tập đảo chân

Giáo dục thể chất lớp 3 trang 73 Kiến thức mới | Chân trời sáng tạo

3. Đổi chân tiếp xúc bóng

Giáo dục thể chất lớp 3 trang 73 Kiến thức mới | Chân trời sáng tạo

Giáo dục thể chất lớp 3 trang 74 Luyện tập

1. Luyện tập cá nhân

Giáo dục thể chất lớp 3 trang 74 Luyện tập | Chân trời sáng tạo

Trả lời:

Học sinhthực hiện tập theo hướng dẫn sau:

– Bước 1: Khởi động bằng các động tác: xoay các khớp, chạy nâng cao đùi tại chỗ…

– Bước 2: Thực hiện động tác đứng tại chỗ đảo chân

+ TTCB: Đứng hai chân rộng bằng vai, hai tay buông tự nhiên, mắt nhìn xuống bóng.

+ Động tác: Khi có hiệu lệnh, học sinh đứng trên một chân, sử dụng chân còn lại đưa ra trước vòng quanh bóng. Có hiệu lệnh tiếp theo, học sinh đổi chân thực hiện.

2. Luyện tập cặp đôi

Giáo dục thể chất lớp 3 trang 74 Luyện tập | Chân trời sáng tạo

Trả lời:

Học sinhthực hiện tập theo hướng dẫn sau:

– Bước 1: Khởi động bằng các động tác: xoay các khớp, chạy nâng cao đùi tại chỗ…

– Bước 2: Thực hiện động tác ném bóng

+ TTCB: Đứng hai chân rộng bằng vai, hai tay cầm bóng đưa lên cao ra sau đầu.

+ Dùng lực của hai tay ném bóng qua đầu từ sau ra trước.

3. Luyện tập theo nhóm

Giáo dục thể chất lớp 3 trang 74 Luyện tập | Chân trời sáng tạo

Trả lời:

Học sinhthực hiện tập theo hướng dẫn sau:

– Bước 1: Khởi động bằng các động tác: xoay các khớp, chạy nâng cao đùi tại chỗ…

– Bước 2: Thực hiện động tác đổi chân tiếp xúc bóng

+ TTCB: Đứng trụ trên một chân, chân còn lại đặt bàn chân lên bóng

+ Đổi chân trụ, chân còn lại đặt bàn chân lên bóng

* Trò chơi vận động bổ trợ

Giáo dục thể chất lớp 3 trang 74 Luyện tập | Chân trời sáng tạo

Trả lời:

Học sinh thực hiện theo hướng dẫn sau:

– Bước 1: Cả lớp khởi động bằng các động tác: xoay các khớp, chạy nâng cao đùi tại chỗ…

– Bước 2: Chia nhóm (2 – 4 nhóm).

– Bước 3: Bắt đầu chơi

(Học sinh xếp thành vòng tròn, có một học sinh được chỉ định là người được cầm bóng và đứng ở trong vòng tròn. Giáo viên sẽ hô “Tên ai? Tên ai?”, học sinh cầm bóng sẽ hô to tên một bạn bất kì ba lần và tung bóng lên để bạn được gọi tên chạy vào bắt bóng. Nếu không bắt được bóng xem như bị loại.)

Chú ý:

Trong quá trình tổ chức trò chơi, các nhóm cần chú ý quan tâm, giúp đỡ những nhóm thực hiện chưa đúng và khuyến khích, động viên kịp thời.

Giáo dục thể chất lớp 3 trang 74 Vận dụng

Giải Giáo dục thể chất lớp 3 trang 74 Câu 1: Hình nào dưới đây thể hiện động tác ném bóng?

Giáo dục thể chất lớp 3 trang 74 Vận dụng | Chân trời sáng tạo

Trả lời:

Hình 3 thể hiện động tác ném bóng

Giải Giáo dục thể chất lớp 3 trang 74 Câu 2: Em thường xuyên tập luyện các bài tập tại chỗ với bóng cùng gia đình hoặc bạn bè.

Trả lời:

Học sinhthực hiện tập theo hướng dẫn sau:

– Bước 1: Khởi động bằng các động tác: xoay các khớp, chạy nâng cao đùi tại chỗ…

– Bước 2:

* Thực hiện động tác đổi chân tiếp xúc bóng

+ TTCB: Đứng trụ trên một chân, chân còn lại đặt bàn chân lên bóng

+ Đổi chân trụ, chân còn lại đặt bàn chân lên bóng

* Thực hiện động tác ném bóng

+ TTCB: Đứng hai chân rộng bằng vai, hai tay cầm bóng đưa lên cao ra sau đầu.

+ Dùng lực của hai tay ném bóng qua đầu từ sau ra trước.

Xem thêm các bài Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

Bài 4: Bật nhảy tách – chụm chân

Bài 1: Bài tập di chuyển không bóng

Bài 2: Bài tập tại chỗ với bóng

Bài 3: Đá bóng di động

Bài 4: Dẫn bóng đổi hướng

==== GIAIBT.COM ====Xem link education goc

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *