(VBT) Giải SGK Giáo dục thể chất lớp 3 Bài 1: Bài tập di chuyển không bóng trang 69, 70, 71 | GDTC lớp 3 Chân trời sáng tạo


Giải bài tập Giáo dục thể chất lớp 3 Bài 1: Bài tập di chuyển không bóng 

Giáo dục thể chất lớp 3 trang 69 Mở đầu

1. Mục tiêu, yêu cần cần đạt

Biết và thực hiện được các bài tập di chuyển không bóng.

Có ý thức kỉ luật, đoàn kết và tinh thần tập thể.

2. Khởi động

Giáo dục thể chất lớp 3 trang 69 Mở đầu | Chân trời sáng tạo

3. Trò chơi hỗ trợ khởi động

Giáo dục thể chất lớp 3 trang 69 Mở đầu | Chân trời sáng tạo

Trả lời:

Học sinh thực hiện theo hướng dẫn sau:

– Bước 1: Cả lớp khởi động bằng các động tác: xoay các khớp, chạy nâng cao đùi tại chỗ…

– Bước 2: Chia nhóm (2 – 4 nhóm).

– Bước 3: Bắt đầu chơi

(Học sinh xếp thành vòng tròn, điểm số theo chu kì 1 – 10. Khi có hiệu lệnh, học sinh sẽ chạy theo vòng tròn. Khi nghe giáo viên hộ số của mình, ví dụ “Số 3!” thì các học sinh mang số 3 sẽ chạy vào giữa chạm vào tay nhau, chạy về vị trí cũ và tiếp tục chạy theo vòng tròn. Học sinh nào thực hiện sai, chạy về vòng tròn cuối cùng, không chạm vào tay bạn mình thì xem như bị loại. Giáo viên tổ chức chơi 4-5 lượt để tìm ra các học sinh chiến thắng. Giáo viên có thể thay đổi cách điểm số hoặc hình thức chiến thắng khác để tăng độ khó cho trò chơi.)

Chú ý:

Trong quá trình tổ chức trò chơi, các nhóm cần chú ý quan tâm, giúp đỡ những nhóm thực hiện chưa đúng và khuyến khích, động viên kịp thời.

Giáo dục thể chất lớp 3 trang 70 Kiến thức mới

1. Bật nhảy tại chỗ

Giáo dục thể chất lớp 3 trang 70 Kiến thức mới | Chân trời sáng tạo

TTCB: Đứng thẳng tự nhiên.

Động tác: Khi có hiệu lệnh, khuỵu gối, hay tay đưa ra sau lấy đà, sau đó bật nhảy lên cao, bàn chân duỗi thẳng, hai tay hướng thẳng lên cao, mắt nhìn theo tay. Khi rơi xuống chạm đất bằng nửa trước của hai bàn chân, khuỵu gối.

2. Di chuyển về trước kết hợp đá chân

Giáo dục thể chất lớp 3 trang 70 Kiến thức mới | Chân trời sáng tạo

TTCB: Đứng chân trước – chân sau, thân người hơi ngả về trước, hai tay buông tự nhiên.

Động tác: Từ vạch xuất phát, thực hiện di chuyển về trước, đồng thời đá chân cao kết hợp tay cùng bên đưa về trước theo hướng chân. Lần lượt thay đổi chân đá cho đến hết quãng đường quy định.

3. Di chuyển theo hướng chỉ định

Giáo dục thể chất lớp 3 trang 70 Kiến thức mới | Chân trời sáng tạo

TTCB: Đứng chân trước – chân sau, thân người hơi ngả về trước,hai tay buông tự nhiên.

Động tác: Khi có hiệu lệnh, di chuyển theo hướng chỉ định.

Giáo dục thể chất lớp 3 trang 71 Luyện tập

1. Luyện tập cá nhân

Giáo dục thể chất lớp 3 trang 71 Luyện tập | Chân trời sáng tạo

Trả lời:

Học sinhthực hiện tập theo hướng dẫn sau:

– Bước 1: Khởi động bằng các động tác: xoay các khớp, chạy nâng cao đùi tại chỗ…

– Bước 2: Thực hiện động tác bật nhảy tại chỗ

TTCB: Đứng chân trước – chân sau, thân người hơi ngả về trước, hai tay buông tự nhiên.

Động tác:Từ vạch xuất phát, thực hiện di chuyển về trước, đồng thời đá chân cao kết hợp tay cùng bên đưa về trước theo hướng chân. Lần lượt thay đổi chân đá cho đến hết quãng đường quy định.

2. Luyện tập cặp đôi

Giáo dục thể chất lớp 3 trang 71 Luyện tập | Chân trời sáng tạo

Trả lời:

Học sinhthực hiện tập theo hướng dẫn sau:

– Bước 1: Khởi động bằng các động tác: xoay các khớp, chạy nâng cao đùi tại chỗ…

– Bước 2: Thực hiện động tác di chuyển theo hướng chỉ định.

TTCB: Đứng chân trước – chân sau, thân người hơi ngả về trước, hai tay buông tự nhiên.

Động tác:Khi có hiệu lệnh, di chuyển theo hướng chỉ định.

3. Luyện tập theo nhóm

Giáo dục thể chất lớp 3 trang 71 Luyện tập | Chân trời sáng tạo

Trả lời:

Học sinhthực hiện tập theo hướng dẫn sau:

– Bước 1: Khởi động bằng các động tác: xoay các khớp, chạy nâng cao đùi tại chỗ…

– Bước 2: Thực hiện động tác di chuyển về trước kết hợp đá chân

TTCB: Đứng chân trước – chân sau, thân người hơi ngả về trước, hai tay buông tự nhiên.

Động tác:Từ vạch xuất phát, thực hiện di chuyển về trước, đồng thời đá chân cao kết hợp tay cùng bên đưa về trước theo hướng chân. Lần lượt thay đổi chân đá cho đến hết quãng đường quy định.

* Trò chơi vận động bổ trợ

Giáo dục thể chất lớp 3 trang 71 Luyện tập | Chân trời sáng tạo

Trả lời:

Học sinh thực hiện theo hướng dẫn sau:

– Bước 1: Cả lớp khởi động bằng các động tác: xoay các khớp, chạy nâng cao đùi tại chỗ…

– Bước 2: Chia nhóm (2 – 4 nhóm).

– Bước 3: Bắt đầu chơi

(Mỗi nhóm xếp thành hai hàng dọc sau vạch xuất phát, cứ hai bạn chung hàng ngang thành đôi bạn. Khi có hiệu lệnh, đôi bạn đầu tiên nắm tay nhau chạy vòng vật chuẩn về vị trí xuất phát thì đôi bạn tiếp theo thực hiện, cứ thế thực hiện cho đến hết nhóm. Nhóm nào hoàn thành nhanh nhất là chiến thắng. Giáo viên có thể thay đổi quãng đường, vật chuẩn nhiều hơn để tăng độ khó của trò chơi.)

Chú ý:

Trong quá trình tổ chức trò chơi, các nhóm cần chú ý quan tâm, giúp đỡ những nhóm thực hiện chưa đúng và khuyến khích, động viên kịp thời.

Giáo dục thể chất lớp 3 trang 71 Vận dụng

Giải Giáo dục thể chất lớp 3 trang 71 Câu 1: Hình nào dưới đây thể hiện động tác bật nhảy?

Giáo dục thể chất lớp 3 trang 71 Vận dụng | Chân trời sáng tạo

Trả lời:

Hình 1 thể hiện động tác bật nhảy

Giải Giáo dục thể chất lớp 3 trang 71 Câu 2: Em thực hiện các bài tập di chuyển không bóng thường xuyên để nâng cao sức khỏe.

Trả lời:

Học sinhthực hiện tập theo hướng dẫn sau:

– Bước 1: Khởi động bằng các động tác: xoay các khớp, chạy nâng cao đùi tại chỗ…

– Bước 2: Thực hiện động tác di chuyển về trước kết hợp đá chân

TTCB: Đứng chân trước – chân sau, thân người hơi ngả về trước, hai tay buông tự nhiên.

Động tác:Từ vạch xuất phát, thực hiện di chuyển về trước, đồng thời đá chân cao kết hợp tay cùng bên đưa về trước theo hướng chân. Lần lượt thay đổi chân đá cho đến hết quãng đường quy định.

Xem thêm các bài Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

Bài 4: Bật nhảy tách – chụm chân

Bài 1: Bài tập di chuyển không bóng

Bài 2: Bài tập tại chỗ với bóng

Bài 3: Đá bóng di động

Bài 4: Dẫn bóng đổi hướng

==== GIAIBT.COM ====Xem link education goc

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *