Tuổi bố và tuổi con cộng lại là 58 tuổi. Bố hơn con 38 tuổi. hỏi bố bao nhiêu tuổi , con bao nhiêu tuổi?


Câu hỏi:

Một lớp có 48 học sinh. Số học sinh nam nhiều hơn số học sinh nữ là 4 em. Hỏi lớp học có bao nhiêu học sinh nam, bao nhiêu học sinh nữ?

Trả lời:

Số học sinh nữ là:(48 – 4) : 2 = 22 (học sinh)số học sinh nữ là:48 – 22 = 26 học sinh.Đáp số : 26 học sinh trai và 22 học sinh gái.

====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====Xem link education goc

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *