Trung bình cộng của hai số tự nhiên là 123, biết số bé bằng 24. Tìm số lớn.


Câu hỏi:

Trung bình cộng của hai số tự nhiên là 123, biết số bé bằng 24. Tìm số lớn.

Trả lời:

Giải: Tổng hai số tự nhiên là: 123 × 2 = 246 Số lớn là: 246 – 24 = 222Đáp số: 222

====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====Xem link education goc

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *