Trung bình cộng của hai số là 46. Số bé là 35 thì số lớn là:Câu hỏi: Trung bình cộng của hai số là 46. Số bé là 35 thì số lớn là: Trả lời: Ta có : Số lớn = 46 x 2 – 35 = 57 ====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====Xem link education goc

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *