Trung bình cộng của 3 số là 60. Vậy tổng của 3 số là:A. 30B. 180C. 20


Câu hỏi:

Khối Bốn trường Tiểu học Vĩnh Tuy có 45 học sinh, số học sinh nữ ít hơn số học sinh nam là 3 học sinh. Hỏi khối Bốn trường Tiểu học Vĩnh Tuy có bao nhiêu học sinh nam? Bao nhiêu học sinh nữ?

Trả lời:

GiảiSố học sinh nam là:(45 + 3) : 2 = 24 ( học sinh)Số học sinh nữ là: 24 – 3 = 21 (học sinh)Đáp số: 24 học sinh nam; 21 học sinh nữ

====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====Xem link education goc

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *