Trung bình cộng của 3 số: 45, 55, 65 là:a, 45b, 55c, 50Câu hỏi: Trung bình cộng của 3 số: 45, 55, 65 là:a, 45b, 55c, 50 Trả lời: Trung bình cộng của 3 số đó là: (45 + 55 + 65) : 3 = 55Chọn b, 55 ====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====Xem link education goc

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *