Trong các số dưới đây số nào có giá trị là 70 000:A. 197 000 201B. 170 400C. 123 740 008D. 987 003


Câu hỏi:

Điền số thích hợp vào chỗ trống:Trung bình cộng của các số 96, 121 và 143 là:A. 110B. 115C. 120

Trả lời:

Trung bình cộng của các số 96, 121 và 143 là: ( 96+121+143) : 3 = 120 Chọn C. 120

====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====Xem link education goc

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *