Trên bản đồ tỉ lệ 1 : 400 chiều dài cạnh cái ao hình vuông là 6cm. Tính diện tích cái ao đó ngoài thực tế.


Câu hỏi:

Hai đội thiếu niên tiền phong, đội 1 có 4 phân đội, đội 2 có 5 phân đội. Đội 1 kém đội 2 là 12 bạn. Biết số đội viên mỗi phân đội bằng nhau, tính xem cả hai đội có bao nhiêu đội viên?

Trả lời:

Số phân đội của đội 2 hơn đội 1 là:5 – 4 = 1 (phân đội)Đội 1 kém đội 2 là 12 bạn, vậy 1 phân đội có 12 bạn.Số đội viên đội 1 là: 12 x 4 = 48 (bạn)Số đội viên đội 2 là: 12 x 5 = 60 (bạn)Số đội viên của cả 2 đội là: 48 + 60 = 108 (bạn)

====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====Xem link education goc

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *