Tổng hai số là 8 và hiệu hai số là 2. Vậy số bé là:a. 1b. 2c. 3


Câu hỏi:

Một xí nghiệp 2 tuần đầu mỗi tuần sản xuất được 1250 sản phẩm, 3 tuần sau mỗi tuần sản xuất 1000 sản phẩm. Hỏi trung bình  mỗi tuần sản xuất bao nhiêu sản phẩm?

Trả lời:

Bài giảiTổng số sản phẩm sản xuất được trong 5 tuần là:1250 × 2 + 1000 × 3 = 5500 (sản phẩm)Trung bình  mỗi tuần sản xuất được số sản phẩm là:5500 : 5 = 1100 (sản phẩm)Đáp số: 1100 sản phẩm

====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====Xem link education goc

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *