Tô màu vào các hình thoi:


Câu hỏi:

Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp:Hình thoi có hai đường chéo …….. với nhau và cắt nhau tại ………..

Trả lời:

Hướng dẫn giải:Hình thoi có hai đường chéo vuông góc với nhau và cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường.

====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====Xem link education goc

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *