Tính:35+715=…1317+3134=… – Học Môn Toán


Câu hỏi:

Giải bài toán.Ba đội sửa đường, đội 1 sửa được đoạn đường dài 4850m, đội 2 sửa được đoạn đường bằng 4/5 đoạn đường của đội 1, đội 3 sửa được đoạn đường bằng mức trung bình của đội 1 và đội 2. Hỏi đội 3 sửa được đoạn đường dài bao nhiêu mét ?

Trả lời:

Hướng dẫn giải:Độ dài đoạn đường đội 2 sửa được là :    4850 x 4 : 5 = 3880 (km)Độ dài đoạn đường đội 3 sửa được là :    (4850 + 3880) : 2 = 4365 (km)       Đáp số : 4365 km.

====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====Xem link education goc

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *