Tính giá trị của biểu thức (a + b) : 2 với a = 15, b = 27


Câu hỏi:

Chu vi P của hình tam giác có độ dài ba cạnh lần lượt là a, b, c (cùng đơn vị đo) được tính theo công thức: P = a + b + c
Tính chu vi hình tam giác, biết: a = 62 cm, b = 75 cm, c = 81 cm (ảnh 1)

Tính chu vi hình tam giác, biết:
a) a = 62 cm, b = 75 cm, c = 81 cm

Trả lời:

Chu vi tam giác là:
P = a + b + c = 62 + 75 + 81 = 218 (cm)
Đáp số: 218 cm

====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====Xem link education goc

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *