Tính giá trị của biểu thức. 43 680 – 7 120 × 5Câu hỏi: Tính giá trị của biểu thức. 43 680 – 7 120 × 5 Trả lời: 43 680 – 7 120 × 5 = 43 680 – 35 600                                   = 8 080 ====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====Xem link education goc

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *