Tính giá trị biểu thức: 124 + 336 : 4 × (32 – 16 x 2)Câu hỏi: Tính giá trị biểu thức: 124 + 336 : 4 × (32 – 16 x 2) Trả lời: 124 + 336 : 4 × (32 – 16 × 2) = 124 + 84 × ( 32 – 32) = 124 + 84 × 0 = 124 ====== **** mời các bạn xem câu tiếp …Xem link education goc

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *