Tính: 3×8×4×53×7×6×5=… – Học Môn Toán


Câu hỏi:

Một bàn hình chữ nhật có chiều dài 54 m, chiều rộng 12 m. Tính chu vi và diện tích mặt bàn đó.

Trả lời:

Hướng dẫn giải:Chu vi mặt bàn đó là:Giải Cùng em học Toán lớp 4 Tập 2 Tuần 33 trang 53, 54, 55 hay nhất tại VietJack (m)Diện tích mặt bàn là:Giải Cùng em học Toán lớp 4 Tập 2 Tuần 33 trang 53, 54, 55 hay nhất tại VietJack m^2Đáp số: Chu vi: 7/2m. Diện tích: 5/8 m2.

====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====Xem link education goc

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *