Tìm x:a. x x 26 = 2730b. 3708 : x = 12Câu hỏi: Tìm x:a. x x 26 = 2730b. 3708 : x = 12 Trả lời: Hướng dẫn giải:a.x x 26 = 2730x = 2730 : 26x = 105b.3708 : x = 12x = 3708 : 12x = 309 ====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====Xem link education goc

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *