Tìm x : 13+x=35 – Học Môn Toán


Câu hỏi:

Viết phân số thích hợp vào chỗ chấm:Một đội tình nguyện tham gia dọn rác trên một đoạn kênh. Ngày thứ nhất, đội tình nguyện dọn sạch rác 311 đoạn kênh, ngày thứ hai dọn sạch rác 511 đoạn kênh đó. Ngày thứ ba dọn sạch phần rác còn lại của đoạn kênh.Như vậy, ngày thứ ba, đội tình nguyện dọn sạch rác …….. đoạn kênh.

Trả lời:

Hướng dẫn giải:Như vậy, ngày thứ ba, đội tình nguyện dọn sạch rác 3/11 đoạn kênh.Giải thích:Hai ngày đầu đội dọn được: Giải Cùng em học Toán lớp 4 Tập 2 Tuần 24 trang 21, 22, 23 hay nhất tại VietJack (đoạn kênh)Ngày thứ ba đội dọn được : Giải Cùng em học Toán lớp 4 Tập 2 Tuần 24 trang 21, 22, 23 hay nhất tại VietJack (đoạn kênh)

====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====Xem link education goc

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *