Tìm tổng của các số từ 4 đến 16 bằng cách thuận tiện nhất 


Câu hỏi:

Tìm tổng của các số từ 4 đến 16 bằng cách thuận tiện nhất 

Trả lời:

Các số từ 4 đến 16 gồm: 4, 5, 6, 7, …, 15, 16.Tổng của các số đó là:4+5+6+7+ 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13+14+15+16= ( 4+16) + (5+15) + (6+14)+ (7+13) + (8+12) +(9 +11) +10= 20 + 20 + 20 + 20 + 20 + 20 + 10= 20 × 6 +10 = 130

====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====Xem link education goc

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *