Tìm số thích hợp điền vào mỗi biểu thức sau       a : a = a                ;              a + a = a       a x a = a               :              a – a = a


Bạn đang ở:Trang chủ / Trắc nghiệm Toán 4 / Tìm số thích hợp điền vào mỗi biểu thức sau       a : a = a                ;              a + a = a       a x a = a               :              a – a = aXem link education goc

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *