Tìm hai số, biết trung bình cộng của chúng bằng số lớn nhất có 3 chữ số, biết hiệu của chúng bằng hiệu giữa số nhỏ nhất có 3 chữ số và số nhỏ nhất có 2 chữ số


Bạn đang ở:Trang chủ / Trắc nghiệm Toán 4 / Tìm hai số, biết trung bình cộng của chúng bằng số lớn nhất có 3 chữ số, biết hiệu của chúng bằng hiệu giữa số nhỏ nhất có 3 chữ số và số nhỏ nhất có 2 chữ sốXem link education goc

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *