Tìm 4 số tự nhiên liên tiếp có tích bằng 24 024


Câu hỏi:

Có thể tìm được 1 số tự nhiên nào đó nhân với chính nó rồi trừ đi 2 hay 3 hay 7, 8 lại được 1 số tròn chục hay không.

Trả lời:

Số trừ đi 2,3 hay 7,8 là số tròn chục thì phải có chữ số tận cùng là 2,3 hay 7 hoặc 8. Mà các số tự nhiên nhân với chính nó có các chữ số tận cùng là 0 ,1, 4, 5, 6, 9.Vì   :   1 x 1 = 1                4 x 4 = 16                                  7 x 7 = 492 x 2 = 4                              5 x 5 = 25                             8 x 8 = 643 x3 = 9                               6 x6 = 36                               9 x 9 = 8110 x10 = 100Do vậy không thể tìm được số tự nhiên như thế .

====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====Xem link education goc

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *