Thực hiện các phép tính sau (có đặt tính):a) 2570 x 5b) 41272 : 4


Câu hỏi:

Chiều cao của các bạn Mai, Lan, Thúy, Cúc và Hằng lần lượt là 142cm, 133cm, 145cm, 138cm và 132 cm. Hỏi trung bình mỗi bạn cao bao nhiêu xăng- ti mét?

Trả lời:

Bài giảiTrung bình mỗi bạn cao:(142 + 133 + 145 + 138 +132) : 5 = 138 (cm)Đáp số: 138 cm

====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====Xem link education goc

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *