Tổng hợp đề thi thử môn Vật Lí cực hay có lời gải chi tiết (đề số 4)

Biểu thức li độ của vật dao động điều hòa có dạng x = Acos (ωt + φ), vận tốc của vật có giá trị cực tiểu là

Câu hỏi: Biểu thức li độ của vật dao động điều hòa có dạng x = Acos (ωt + φ), vận tốc của vật có giá trị cực tiểu là A. vmin=0 B. vmin=–Aω Đáp án chính xác C. vmin=Aω2 D. vmin=Aω Trả lời: Chọn đáp án B.Trong dao động điều hòa:- Vật đạt vận tốc cực đại khi đi qua vị trí cân …

Biểu thức li độ của vật dao động điều hòa có dạng x = Acos (ωt + φ), vận tốc của vật có giá trị cực tiểu là Read More »

Vị trí vân sáng trong thí nghiệm giao thoa của I-âng được xác định bằng công thức nào sau đây?

Câu hỏi: Vị trí vân sáng trong thí nghiệm giao thoa của I-âng được xác định bằng công thức nào sau đây? A. x=k+0,5λDa B. x=kaDλ C. x=kλDa Đáp án chính xác D. x=λDa Trả lời: Chọn đáp án C.Vị trí vân sáng bậc k: x=ki=kλDa ====== HOCVN.NET =====

Đặt vào hai đầu một tụ điện có điện dung C một điện điện áp U thì thấy tụ tích được một lượng điện tích Q. Biểu thức nào sau đây là đúng?

Câu hỏi: Đặt vào hai đầu một tụ điện có điện dung C một điện điện áp U thì thấy tụ tích được một lượng điện tích Q. Biểu thức nào sau đây là đúng? A. C2=QU B. C = QU C. U = CQ D. Q = CU Đáp án chính xác Trả lời: Chọn …

Đặt vào hai đầu một tụ điện có điện dung C một điện điện áp U thì thấy tụ tích được một lượng điện tích Q. Biểu thức nào sau đây là đúng? Read More »

Sóng điện từ khi truyền từ không khí vào nước thì

Câu hỏi: Sóng điện từ khi truyền từ không khí vào nước thì A. tốc độ truyền sóng tăng, bước sóng giảm B. tốc độ truyền sóng giảm, bước sóng tăng C. tốc độ truyền sóng và bước sóng đều giảm Đáp án chính xác D. tốc độ truyền sóng và bước sóng đều tăng …

Sóng điện từ khi truyền từ không khí vào nước thì Read More »

So với hạt nhân 1429Si hạt nhân 2040Ca có nhiều hơn

Câu hỏi: So với hạt nhân 1429Si hạt nhân 2040Ca có nhiều hơn A. 5 nơtrôn và 6 prôtôn Đáp án chính xác B. 11 nơtrôn và 6 prôtôn C. 6 nơtrôn và 5 prôtôn D. 5 nơtrôn và 12 prôtôn Trả lời: Chọn đáp án A.+ Số proton của Si là ZSi  = 14 => Số …

So với hạt nhân 1429Si hạt nhân 2040Ca có nhiều hơn Read More »

Điện áp xoay chiều ở hai đầu một đoạn mạch điện có biểu thức là u= U0cosωt. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch này là

Câu hỏi: Điện áp xoay chiều ở hai đầu một đoạn mạch điện có biểu thức là u= U0cosωt. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch này là A. U=U02 B. U=2U0 C. U=12U02 Đáp án chính xác D. U=12U0 Trả lời: Chọn đáp án C.Điện áp hiệu dụng:  ====== HOCVN.NET =====

Công thoát êlectrôn ra khỏi một kim loại là A = 1,88 eV. Giới hạn quang điện của kim loại đó là

Câu hỏi: Công thoát êlectrôn ra khỏi một kim loại là A = 1,88 eV. Giới hạn quang điện của kim loại đó là A. 0,33 μm B. 0,22 μm C. 0,66.10–19 μm D. 0,66 μm Đáp án chính xác Trả lời: Chọn đáp án D. ====== HOCVN.NET =====

Quan sát sóng dừng trên dây với một đầu cố định, một đầu tự do người ta thấy có tất cả 6 bụng sóng. Sóng truyền trên dây với tốc độ 2 m/s và tần số 20 Hz. Để có thể tạo ra sóng dừng như thế chiều dài của dây bằng

Câu hỏi: Quan sát sóng dừng trên dây với một đầu cố định, một đầu tự do người ta thấy có tất cả 6 bụng sóng. Sóng truyền trên dây với tốc độ 2 m/s và tần số 20 Hz. Để có thể tạo ra sóng dừng như thế chiều dài của dây bằng A. …

Quan sát sóng dừng trên dây với một đầu cố định, một đầu tự do người ta thấy có tất cả 6 bụng sóng. Sóng truyền trên dây với tốc độ 2 m/s và tần số 20 Hz. Để có thể tạo ra sóng dừng như thế chiều dài của dây bằng Read More »

Cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp của một máy biến áp lí tưởng có số vòng dây lần lượt là N1 và N2. Biết N1= 10N2. Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp một điện áp xoay chiều u=U0cosωt thì điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp để hở là

Câu hỏi: Cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp của một máy biến áp lí tưởng có số vòng dây lần lượt là N1 và N2. Biết N1= 10N2. Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp một điện áp xoay chiều u=U0cosωt thì điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp để hở là A. 52U0 B. U0220 Đáp án …

Cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp của một máy biến áp lí tưởng có số vòng dây lần lượt là N1 và N2. Biết N1= 10N2. Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp một điện áp xoay chiều u=U0cosωt thì điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp để hở là Read More »

Nguyên tắc hoạt động của pin quang điện dựa vào hiện tượng

Câu hỏi: Nguyên tắc hoạt động của pin quang điện dựa vào hiện tượng A. quang điện trong Đáp án chính xác B. cảm ứng điện từ C. phát xạ nhiệt electron D. quang – phát quang Trả lời: Chọn đáp án A.Nguyên tắc hoạt động của pin quang điện dựa vào hiện tượng quang …

Nguyên tắc hoạt động của pin quang điện dựa vào hiện tượng Read More »

Scroll to Top