Tổng hợp đề ôn luyện môn Vật lí cực hay có lời giải(Đề số 7)

Trong một mạch kín dòng điện cảm ứng xuất hiện khi

Câu hỏi: Trong một mạch kín dòng điện cảm ứng xuất hiện khi A. trong mạch có một nguồn điện. B. mạch điện được đặt trong một từ trường đều. C. mạch điện được đặt trong một từ trường không đều. D. từ thông qua mạch điện biến thiên theo thời gian. Đáp án chính …

Trong một mạch kín dòng điện cảm ứng xuất hiện khi Read More »

Đặt điện áp u=U0cosωut+φu vào hai đầu đoạn mạch AB gồm tụ điện nối tiếp với điện trở thì biểu thức dòng điện trong mạch là i=I0cosωi+φi. Chọn phương án đúng.

Câu hỏi: Đặt điện áp u=U0cosωut+φu vào hai đầu đoạn mạch AB gồm tụ điện nối tiếp với điện trở thì biểu thức dòng điện trong mạch là i=I0cosωi+φi. Chọn phương án đúng. A. ωu≠ωi B. φu–φi=–π/2 C. φu–φi=π/2 D. 0<φi–φu<π/2 Đáp án chính xác Trả lời: + Mạch chỉ có tụ điện và điện trở nên …

Đặt điện áp u=U0cosωut+φu vào hai đầu đoạn mạch AB gồm tụ điện nối tiếp với điện trở thì biểu thức dòng điện trong mạch là i=I0cosωi+φi. Chọn phương án đúng. Read More »

Trong hiện tượng khúc xạ, góc khúc xạ

Câu hỏi: Trong hiện tượng khúc xạ, góc khúc xạ A. có thể lớn hơn hoặc nhỏ hơn góc tới. Đáp án chính xác B. bao giờ cũng lớn hơn góc tới. C. có thể bằng 0. D. bao giờ cũng nhỏ hơn góc tới. Trả lời: + Khi xảy ra khúc xạ ánh sáng …

Trong hiện tượng khúc xạ, góc khúc xạ Read More »

Trong các tia sau tia nào trong y học dùng để chụp các vùng xương bị tổn thương?

Câu hỏi: Trong các tia sau tia nào trong y học dùng để chụp các vùng xương bị tổn thương? A. Tia hồng ngoại. B. Tia X. Đáp án chính xác C. Tia tử ngoại. D. Tia gama. Trả lời: + Tia X được sử dụng để chụp X- quang trong y học tìm vùng …

Trong các tia sau tia nào trong y học dùng để chụp các vùng xương bị tổn thương? Read More »

Nói về một chất điểm dao động điều hòa, phát biểu nào dưới đây đúng?

Câu hỏi: Nói về một chất điểm dao động điều hòa, phát biểu nào dưới đây đúng? A. Ở vị trí cân bằng, chất điểm có độ lớn vận tốc cực đại và gia tốc bằng không.  Đáp án chính xác B. Ở vị trí biên, chất điểm có độ lớn vận tốc cực đại …

Nói về một chất điểm dao động điều hòa, phát biểu nào dưới đây đúng? Read More »

Trong thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến, mạch khuếch đại có tác dụng

Câu hỏi: Trong thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến, mạch khuếch đại có tác dụng A. tăng bước sóng của tín hiệu. B. tăng tần số của tín hiệu. C. tăng chu kì của tín hiệu. D. tăng cường độ của tín hiệu. Đáp án chính xác Trả lời: + Mạch khuếch đại …

Trong thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến, mạch khuếch đại có tác dụng Read More »

Lực lạ thực hiện một công là 840 mJ khi dịch chuyển một lượng điện tích 7.10-2 C giữa hai cực bên trong một nguồn điện. Tính suất điện động của nguồn điện này.

Câu hỏi: Lực lạ thực hiện một công là 840 mJ khi dịch chuyển một lượng điện tích 7.10–2 C giữa hai cực bên trong một nguồn điện. Tính suất điện động của nguồn điện này. A. 9 V. B. 12 V. Đáp án chính xác C. 6 V. D. 3 V. Trả lời: ====== HOCVN.NET …

Lực lạ thực hiện một công là 840 mJ khi dịch chuyển một lượng điện tích 7.10-2 C giữa hai cực bên trong một nguồn điện. Tính suất điện động của nguồn điện này. Read More »

Một con lắc lò xo có khối lượng vật nhỏ là m1=300 g dao động điều hòa với chu kì 1 s. Nếu thay vật nhỏ có khối lượng m1 bằng vật nhỏ có khối lượng m2 thì con lắc dao động với chu kì 0,5 s. Giá trị m2 bằng

Câu hỏi: Một con lắc lò xo có khối lượng vật nhỏ là m1=300 g dao động điều hòa với chu kì 1 s. Nếu thay vật nhỏ có khối lượng m1 bằng vật nhỏ có khối lượng m2 thì con lắc dao động với chu kì 0,5 s. Giá trị m2 bằng A. 100 g. B. …

Một con lắc lò xo có khối lượng vật nhỏ là m1=300 g dao động điều hòa với chu kì 1 s. Nếu thay vật nhỏ có khối lượng m1 bằng vật nhỏ có khối lượng m2 thì con lắc dao động với chu kì 0,5 s. Giá trị m2 bằng Read More »

Tại một nơi trên mặt đất, một con lắc đơn dao động điều hòa với chu kì 2,2 s. Lấy g=10 m/s2, π2=10. Khi giảm chiều dài dây treo của con lắc 21 cm thì con lắc mới dao động điều hòa với chu kì là

Câu hỏi: Tại một nơi trên mặt đất, một con lắc đơn dao động điều hòa với chu kì 2,2 s. Lấy g=10 m/s2, π2=10. Khi giảm chiều dài dây treo của con lắc 21 cm thì con lắc mới dao động điều hòa với chu kì là A. 2,0 s. Đáp án chính xác B. 2,5 …

Tại một nơi trên mặt đất, một con lắc đơn dao động điều hòa với chu kì 2,2 s. Lấy g=10 m/s2, π2=10. Khi giảm chiều dài dây treo của con lắc 21 cm thì con lắc mới dao động điều hòa với chu kì là Read More »

Scroll to Top