Giải Đề thi THPT Quốc gia môn Vật lí năm 2022 – Mã đề 208

Khi nói về sóng điện từ, phát biểu nào sau đây sai?

Câu hỏi: Khi nói về sóng điện từ, phát biểu nào sau đây sai? A. Sóng điện từ lan truyền được trong nước. B. Sóng điện từ mang năng lượng. C. Sóng điện từ là sóng ngang. D. Sóng điện từ không lan truyền được trong không khí. Đáp án chính xác Trả lời: Đáp …

Khi nói về sóng điện từ, phát biểu nào sau đây sai? Read More »

Xét nguyên tử hidro theo mẫu nguyên tử Bo. Gọi r0 là bán kính Bo. Quỹ đạo dừng M có bán kính là

Câu hỏi: Xét nguyên tử hidro theo mẫu nguyên tử Bo. Gọi r0 là bán kính Bo. Quỹ đạo dừng M có bán kính là A. 4r0 B. 9r0 Đáp án chính xác C. r0 D. 16r0 Trả lời: Đáp án đúng là B        Tại quỹ đạo dừng M: n = 3 ⇒rM=n2.r0=9r0 ====== …

Xét nguyên tử hidro theo mẫu nguyên tử Bo. Gọi r0 là bán kính Bo. Quỹ đạo dừng M có bán kính là Read More »

Một con lắc đơn chiểu dài l đang dao động điều hòa. Gọi α (rad) là li độ góc của con lắc. Đại lượng s=lα được gọi là

Câu hỏi: Một con lắc đơn chiểu dài l đang dao động điều hòa. Gọi α (rad) là li độ góc của con lắc. Đại lượng s=lα được gọi là A. chu kì dao động của con lắc. B. tần số dao động của con lắc. C. tần số góc của con lắc. D. li độ cong của con …

Một con lắc đơn chiểu dài l đang dao động điều hòa. Gọi α (rad) là li độ góc của con lắc. Đại lượng s=lα được gọi là Read More »

Một máy phát điện xoay chiều một pha khi hoạt động tạo ra suất điện động e=1202cos100πt V. Giá trị hiệu dụng của suất điện động này là

Câu hỏi: Một máy phát điện xoay chiều một pha khi hoạt động tạo ra suất điện động e=1202cos100πt V. Giá trị hiệu dụng của suất điện động này là A. 100πV B. 120 V Đáp án chính xác C. 1202 V          D. 100 V Trả lời: Đáp án đúng là B E=E02=12022=120V. ====== HOCVN.NET =====

Đặt một điện áp xoay chiều vào hai đầu một đoạn mạch gồm điện trở R, cuộn cảm thuần L và tụ điện C mắc nối tiếp. Biết điện áp hiệu dụng giữa hai đầu R, hai đầu L và hai đầu C lần lượt là UR, U và UC. Độ lệch pha φ giữa điện áp hai đầu đoạn mạch và cường độ dòng điện trong đoạn mạch được xác định bằng công thức nào sau đây?

Câu hỏi: Đặt một điện áp xoay chiều vào hai đầu một đoạn mạch gồm điện trở R, cuộn cảm thuần L và tụ điện C mắc nối tiếp. Biết điện áp hiệu dụng giữa hai đầu R, hai đầu L và hai đầu C lần lượt là UR, U và UC. Độ lệch pha φ giữa điện …

Đặt một điện áp xoay chiều vào hai đầu một đoạn mạch gồm điện trở R, cuộn cảm thuần L và tụ điện C mắc nối tiếp. Biết điện áp hiệu dụng giữa hai đầu R, hai đầu L và hai đầu C lần lượt là UR, U và UC. Độ lệch pha φ giữa điện áp hai đầu đoạn mạch và cường độ dòng điện trong đoạn mạch được xác định bằng công thức nào sau đây? Read More »

Theo phương pháp giản đồ Fre-nen, một dao động điều hòa có phương trình x=10cos2πt( cm) (t tính bằng s) được biểu diễn bằng vectơ quay OM→ . Tốc độ góc của OM→ là

Câu hỏi: Theo phương pháp giản đồ Fre-nen, một dao động điều hòa có phương trình x=10cos2πt( cm) (t tính bằng s) được biểu diễn bằng vectơ quay OM→ . Tốc độ góc của OM→ là A. 2 rad/s B. π rad/s C. 10 rad/s D. 2π rad/s Đáp án chính xác Trả lời: Đáp án đúng là D Tốc độ góc của OM→ là ω=2π rad/s. ====== …

Theo phương pháp giản đồ Fre-nen, một dao động điều hòa có phương trình x=10cos2πt( cm) (t tính bằng s) được biểu diễn bằng vectơ quay OM→ . Tốc độ góc của OM→ là Read More »

Một hệ đang dao động tắt dần. Cơ năng của hệ

Câu hỏi: Một hệ đang dao động tắt dần. Cơ năng của hệ A. là đại lượng không đổi. B. giảm dần theo thời gian. Đáp án chính xác C. tăng dần rồi giảm dần theo thời gian. D. tăng dần theo thời gian. Trả lời: Đáp án đúng là B Một hệ đang dao …

Một hệ đang dao động tắt dần. Cơ năng của hệ Read More »

Đặt một điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R, cuộn cảm thuần và tụ điện mắc nối tiếp thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch là I. Công suất tỏa nhiệt P  trên R được tính bằng công thức nào sau đây?

Câu hỏi: Đặt một điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R, cuộn cảm thuần và tụ điện mắc nối tiếp thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch là I. Công suất tỏa nhiệt P  trên R được tính bằng công thức nào sau đây? A. P …

Đặt một điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R, cuộn cảm thuần và tụ điện mắc nối tiếp thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch là I. Công suất tỏa nhiệt P  trên R được tính bằng công thức nào sau đây? Read More »

Scroll to Top