Giải Đề thi THPT Quốc gia môn Vật lí năm 2022 – Mã đề 204

Một vật dẫn đang có dòng điện không đổi chạy qua. Trong khoảng thời gian t, điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng của vật dẫn là q. Cường độ dòng điện I qua vật dẫn được tính bằng công thức nào sau đây?

Câu hỏi: Một vật dẫn đang có dòng điện không đổi chạy qua. Trong khoảng thời gian t, điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng của vật dẫn là q. Cường độ dòng điện I qua vật dẫn được tính bằng công thức nào sau đây? A.I=qt.                         Đáp án chính xác B. I=tq .                        …

Một vật dẫn đang có dòng điện không đổi chạy qua. Trong khoảng thời gian t, điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng của vật dẫn là q. Cường độ dòng điện I qua vật dẫn được tính bằng công thức nào sau đây? Read More »

Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc, khoảng vân i trên màn là

Câu hỏi: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc, khoảng vân i trên màn là A. khoảng cách giữa ba vân tối liên tiếp.     B. khoảng cách giữa ba vân sáng liên tiếp.   C. khoảng cách giữa hai vân sáng liên tiếp.                                  Đáp án chính xác D. …

Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc, khoảng vân i trên màn là Read More »

Một sóng cơ hình sin truyền trong một môi trường. Bước sóng λ  là quãng đường mà sóng truyền được trong

Câu hỏi: Một sóng cơ hình sin truyền trong một môi trường. Bước sóng λ  là quãng đường mà sóng truyền được trong A. hai chu kì.                 B. một phần tư chu kì.                                    C. một chu kì.               Đáp án chính xác D. một nửa chu kì. Trả lời: Đáp án đúng là …

Một sóng cơ hình sin truyền trong một môi trường. Bước sóng λ  là quãng đường mà sóng truyền được trong Read More »

Đặt một điện áp xoay chiều vào hai đầu một đoạn mạch gồm điện trở R, cuộn cảm thuần L và tụ điện C mắc nối tiếp. Biết điện áp hiệu dụng giữa hai đầu R, hai đầu L vả hai đầu C lần lượt là UR, UL và UC. Độ lệch pha φ giữa điện áp hai đầu đoạn mạch và cường độ dòng điện trong đoạn mạch được xác định bằng công thức nào sau đây?

Câu hỏi: Đặt một điện áp xoay chiều vào hai đầu một đoạn mạch gồm điện trở R, cuộn cảm thuần L và tụ điện C mắc nối tiếp. Biết điện áp hiệu dụng giữa hai đầu R, hai đầu L vả hai đầu C lần lượt là UR, UL và UC. Độ lệch pha …

Đặt một điện áp xoay chiều vào hai đầu một đoạn mạch gồm điện trở R, cuộn cảm thuần L và tụ điện C mắc nối tiếp. Biết điện áp hiệu dụng giữa hai đầu R, hai đầu L vả hai đầu C lần lượt là UR, UL và UC. Độ lệch pha φ giữa điện áp hai đầu đoạn mạch và cường độ dòng điện trong đoạn mạch được xác định bằng công thức nào sau đây? Read More »

Xét nguyên tử hiđrô theo mẫu nguyên tử Bo. Gọi r0  là bán kính Bo. Quỹ đạo dừng M có bán kính là

Câu hỏi: Xét nguyên tử hiđrô theo mẫu nguyên tử Bo. Gọi r0  là bán kính Bo. Quỹ đạo dừng M có bán kính là A. 9r0.                   Đáp án chính xác B. 16r0.       C. r0.  D. 4r0. Trả lời: Đáp án đúng là A Tại quỹ đạo dừng M: n = 3 ⇒rM=n2.r0=9r0 ====== …

Xét nguyên tử hiđrô theo mẫu nguyên tử Bo. Gọi r0  là bán kính Bo. Quỹ đạo dừng M có bán kính là Read More »

Một con lắc đơn chiếu dài l đang dao động điều hòa. Gọi α  (rad) là li độ góc của con lắc. Đại lượng s=lα  được gọi là

Câu hỏi: Một con lắc đơn chiếu dài l đang dao động điều hòa. Gọi α  (rad) là li độ góc của con lắc. Đại lượng s=lα  được gọi là A. chu kì dao động của con lắc.                    B. tần số góc của con lắc.   C. li độ cong của con lắc.                                                                 …

Một con lắc đơn chiếu dài l đang dao động điều hòa. Gọi α  (rad) là li độ góc của con lắc.

Đại lượng s=lα  được gọi là Read More »

Tia nào sau đây có cùng bản chất với tia tử ngoại?

Câu hỏi: Tia nào sau đây có cùng bản chất với tia tử ngoại? A. tia β+ .                        B. tia α .                         C. tia X.                         Đáp án chính xác D. tia β− . Trả lời: Đáp án đúng là C Tia X có cùng bản chất với tia tử ngoại. ====== HOCVN.NET …

Tia nào sau đây có cùng bản chất với tia tử ngoại? Read More »

Máy quang phổ lăng kính là ứng dụng của hiện tượng nào sau đây?

Câu hỏi: Máy quang phổ lăng kính là ứng dụng của hiện tượng nào sau đây? A. Quang diện.              B. Tán sắc ánh sáng.     Đáp án chính xác C. Phóng xạ.                  D. Giao thoa ánh sáng. Trả lời: Đáp án đúng là B Máy quang phổ lăng kính là ứng dụng của …

Máy quang phổ lăng kính là ứng dụng của hiện tượng nào sau đây? Read More »

Dòng điện xoay chiều chạy qua một đoạn mạch có cường độ cực đại là l0 . Đại lượng I02  được gọi là

Câu hỏi: Dòng điện xoay chiều chạy qua một đoạn mạch có cường độ cực đại là l0 . Đại lượng I02  được gọi là A. điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch.                              B. điện áp cực đại giữa hai đầu đoạn mạch.   C. cường độ tức thởi của dòng điện.          …

Dòng điện xoay chiều chạy qua một đoạn mạch có cường độ cực đại là l0 . Đại lượng I02  được gọi là Read More »

Scroll to Top