Giải Đề thi THPT Quốc gia môn Vật lí năm 2022 – Mã đề 203

Thí nghiệm Y-âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc được ứng dụng để

Câu hỏi: Thí nghiệm Y-âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc được ứng dụng để A. xác định nhiệt độ của một vật nóng sáng.                                 Đáp án chính xác B. phát hiện tia hồng ngoại và tia tử ngoại.   C. xác định giới hạn quang điện của kim loại.                              D. …

Thí nghiệm Y-âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc được ứng dụng để Read More »

Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng  và lò xo nhẹ có độ cứng  đang dao động điều hòa. Đại lượng T=2πmk  được gọi là

Câu hỏi: Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng  và lò xo nhẹ có độ cứng  đang dao động điều hòa. Đại lượng T=2πmk  được gọi là A. tần số của con lắc.                                     B. biên độ dao động của con lắc.   C. tần số góc của con lắc.                                                              …

Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng  và lò xo nhẹ có độ cứng  đang dao động điều hòa. Đại lượng T=2πmk  được gọi là Read More »

Sóng truyền trên một sợi dây có hai đầu cố định với bước sóng λ . Muốn có sóng dừng trên dây thì chiều dài l của dây thỏa mãn công thức nào sau đây?

Câu hỏi: Sóng truyền trên một sợi dây có hai đầu cố định với bước sóng λ . Muốn có sóng dừng trên dây thì chiều dài l của dây thỏa mãn công thức nào sau đây? A. l=kλ2 với k=1,2,3,… Đáp án chính xác B. l=k5λ với k=1,2,3…. C. l=k2λ với k=1,2,3,… D. l=kλ5 với k=1,2,3,… Trả lời: Đáp án đúng là A Sóng truyền trên …

Sóng truyền trên một sợi dây có hai đầu cố định với bước sóng λ . Muốn có sóng dừng trên dây thì chiều dài l của dây thỏa mãn công thức nào sau đây? Read More »

Khi nói về sóng điện từ, phát biểu nào sau đây đúng?

Câu hỏi: Khi nói về sóng điện từ, phát biểu nào sau đây đúng? A. Sóng điện từ có vectơ cường độ điện trường  và vectơ cảm ứng từ  luôn cùng chiều với nhau.   B. Sóng điện từ có điện trường và từ trường tại một điểm luôn dao động ngược pha với nhau. …

Khi nói về sóng điện từ, phát biểu nào sau đây đúng? Read More »

Chiếu một chùm ánh sáng trắng, hẹp tới mặt bên của một lăng kính. Sau khi qua lăng kính, chùm sáng bị phân tách thành các chùm sáng có màu khác nhau. Đây là hiện tượng

Câu hỏi: Chiếu một chùm ánh sáng trắng, hẹp tới mặt bên của một lăng kính. Sau khi qua lăng kính, chùm sáng bị phân tách thành các chùm sáng có màu khác nhau. Đây là hiện tượng A. giao thoa ánh sáng.                                    B. nhiễu xạ ánh sáng.   C. phản xạ ánh sáng.   …

Chiếu một chùm ánh sáng trắng, hẹp tới mặt bên của một lăng kính. Sau khi qua lăng kính, chùm sáng bị phân tách thành các chùm sáng có màu khác nhau. Đây là hiện tượng Read More »

Theo phương pháp giản đồ Fre-nen, một dao động điều hòa có phương trình x=4cos8πt  (cm) (t tính bằng s) được biểu diễn bằng vectơ quay OM→ . Tốc độ góc của OM→  là

Câu hỏi: Theo phương pháp giản đồ Fre-nen, một dao động điều hòa có phương trình x=4cos8πt  (cm) (t tính bằng s) được biểu diễn bằng vectơ quay OM→ . Tốc độ góc của OM→  là A. 4π rad/s.                    B. 8π rad/s.                    Đáp án chính xác C. 4 rad/s.                       D. 8 rad/s. Trả lời: Đáp án …

Theo phương pháp giản đồ Fre-nen, một dao động điều hòa có phương trình x=4cos8πt  (cm) (t tính bằng s) được biểu diễn bằng vectơ quay OM→ . Tốc độ góc của OM→  là Read More »

Một hệ đang dao động cưỡng bức, phát biểu nào sau đây sai?

Câu hỏi: Một hệ đang dao động cưỡng bức, phát biểu nào sau đây sai? A. Dao động cưỡng bức có biên độ phụ thuộc vào biên độ của lực cưỡng bức.   B. Dao động cưỡng bức có tần số luôn bằng tần số dao động riêng của hệ.   Đáp án chính xác …

Một hệ đang dao động cưỡng bức, phát biểu nào sau đây sai? Read More »

Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U vào hai đầu một đoạn mạch thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch là I. Gọi φ  là độ lệch pha giữa điện áp hai đầu đoạn mạch và cường độ dòng điện trong đoạn mạch. Công suất điện tiêu thụ P của đoạn mạch được tính bằng công thức nào sau đây?

Câu hỏi: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U vào hai đầu một đoạn mạch thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch là I. Gọi φ  là độ lệch pha giữa điện áp hai đầu đoạn mạch và cường độ dòng điện trong đoạn mạch. Công suất điện …

Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U vào hai đầu một đoạn mạch thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch là I. Gọi φ  là độ lệch pha giữa điện áp hai đầu đoạn mạch và cường độ dòng điện trong đoạn mạch. Công suất điện tiêu thụ P của đoạn mạch được tính bằng công thức nào sau đây? Read More »

Âm có tần số lớn hơn 20000 Hz được gọi là

Câu hỏi: Âm có tần số lớn hơn 20000 Hz được gọi là A. hạ âm và tai người không nghe được.     B. âm nghe được (âm thanh).   C. siêu âm và tai người không nghe được.   Đáp án chính xác D. hạ âm và tai người nghe được. Trả lời: Đáp …

Âm có tần số lớn hơn 20000 Hz được gọi là Read More »

Scroll to Top