Đề thi thử môn Toán THPT Quốc gia có lời giải (Đề 10)

Mặt phẳng (A'B'C') chia khối lăng trụ ABC.A'B'C' thành hai khối đa diện AA'B'C' và ABCC'B' có thể tích lần lượt là V1, V2. Khẳng định nào sau đây đúng?

Câu hỏi: Mặt phẳng (A’B’C’) chia khối lăng trụ ABC.A’B’C’ thành hai khối đa diện AA’B’C’ và ABCC’B’ có thể tích lần lượt là V1, V2. Khẳng định nào sau đây đúng? A. V1=12V2 Đáp án chính xác B. V1=V2 C. V1=2V2 D. V1=13V2 Trả lời: Chọn A.Ta có: V1=13dA;A‘B‘C‘.SΔA‘B‘C‘=13VABC.A‘B‘C‘Khi đó: V2=23VABC.A‘B‘C‘Vậy V1=12V2 ====== HOCVN.NET =====

Đường cong ở hình vẽ dưới đây là đồ thị của hàm số y=ax+bcx+d với a,b,c,d là các số thựcMệnh đề nào dưới đây đúng?

Câu hỏi: Đường cong ở hình vẽ dưới đây là đồ thị của hàm số y=ax+bcx+d với a,b,c,d là các số thựcMệnh đề nào dưới đây đúng? A. y‘>0,∀x∈R B. y‘>0,∀x≠–1. Đáp án chính xác C. y‘<0,∀x≠–1. D. y‘>0,∀x≠2. Trả lời: Chọn B.Dựa vào đồ thị hàm số ta có hàm số đồng biến trên các khoảng (–∞;–1) và (–1;+∞)Vậy y’>0 …

Đường cong ở hình vẽ dưới đây là đồ thị của hàm số y=ax+bcx+d với a,b,c,d là các số thựcMệnh đề nào dưới đây đúng? Read More »

Cho hàm số y=f(x) có bảng biến thiên như sauKhẳng định nào sau đây đúng?

Câu hỏi: Cho hàm số y=f(x) có bảng biến thiên như sauKhẳng định nào sau đây đúng? A. Điểm cực tiểu của hàm số là 0 B. Điểm cực tiểu của đồ thị hàm số là 1 C. Điểm cực tiểu của hàm số là – 1 Đáp án chính xác D. Điểm cực đại …

Cho hàm số y=f(x) có bảng biến thiên như sauKhẳng định nào sau đây đúng? Read More »

Cho khối chóp tam giác đều có cạnh đáy bằng a và cạnh bên tạo với đáy một góc 60°. Thể tích của khối chóp đó bằng

Câu hỏi: Cho khối chóp tam giác đều có cạnh đáy bằng a và cạnh bên tạo với đáy một góc 60°. Thể tích của khối chóp đó bằng A. a3312 Đáp án chính xác B. a336 C. a3336 D. a334 Trả lời: Chọn A.Gọi H là trung điểm BC và G là trọng tâm tam giác ABC. Ta …

Cho khối chóp tam giác đều có cạnh đáy bằng a và cạnh bên tạo với đáy một góc 60°. Thể tích của khối chóp đó bằng Read More »

Cho hàm số y=f(x) có đồ thị như hình vẽ bên.Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng

Câu hỏi: Cho hàm số y=f(x) có đồ thị như hình vẽ bên.Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng A. (-3;-1) B. (2;3) Đáp án chính xác C. (-2;0) D. (0;2) Trả lời: Chọn B.Dựa vào đồ thị hàm số, ta thấy hàm số nghịch biến trên khoảng (2;3). ====== HOCVN.NET =====

Cho lăng trụ đứng ABC.A'B'C' có đáy là tam giác đều cạnh a. Mặt phẳng (AB'C') tạo với mặt phẳng (ABC) một góc 60°. Thể tích khối lăng trụ ABC.A'B'C' bằng

Câu hỏi: Cho lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có đáy là tam giác đều cạnh a. Mặt phẳng (AB’C’) tạo với mặt phẳng (ABC) một góc 60°. Thể tích khối lăng trụ ABC.A’B’C’ bằng A. a332 B. 3a334 C. a338 D. 3a338 Đáp án chính xác Trả lời: Chọn D.Gọi H, H’ lần lượt là trung điểm của BC, …

Cho lăng trụ đứng ABC.A'B'C' có đáy là tam giác đều cạnh a. Mặt phẳng (AB'C') tạo với mặt phẳng (ABC) một góc 60°. Thể tích khối lăng trụ ABC.A'B'C' bằng Read More »

Cho hàm số y=f(x) có bảng biến thiên như sau:Tổng số đường tiệm cận ngang và tiệm cận đứng của đồ thị hàm số đã cho là

Câu hỏi: Cho hàm số y=f(x) có bảng biến thiên như sau:Tổng số đường tiệm cận ngang và tiệm cận đứng của đồ thị hàm số đã cho là A. 1. B. 3. C. 2. Đáp án chính xác D. 4. Trả lời: Chọn C.Ta có limx→+∞fx=5 nên đồ thị hàm số có tiệm cận ngang …

Cho hàm số y=f(x) có bảng biến thiên như sau:Tổng số đường tiệm cận ngang và tiệm cận đứng của đồ thị hàm số đã cho là Read More »

Cho hàm số y=f(x) xác định trên R\{0} có bảng biến thiên như hình vẽ.Số nghiệm của phương trình f(x)+3=0 là

Câu hỏi: Cho hàm số y=f(x) xác định trên R\{0} có bảng biến thiên như hình vẽ.Số nghiệm của phương trình f(x)+3=0 là A. 3 B. 2 Đáp án chính xác C. 0 D. 1 Trả lời: Chọn B.Ta có fx+3=0⇔fx=–3Số nghiệm của phương trình fx+3=0 bằng số giao điểm của hai đồ thị hàm số y=f(x) và y=-3Dựa vào …

Cho hàm số y=f(x) xác định trên R\{0} có bảng biến thiên như hình vẽ.Số nghiệm của phương trình f(x)+3=0 là Read More »

Scroll to Top