Đề minh họa THPT Quốc gia môn Toán năm 2023 có đáp án

Trên mặt phẳng tọa độ, điểm biểu diễn số phức z=7−6i có tọa độ là

Câu hỏi: Trên mặt phẳng tọa độ, điểm biểu diễn số phức z=7−6i có tọa độ là A. −6 ; 7 B. 6 ; 7 C. 7 ; 6 D. 7 ; −6 Đáp án chính xác Trả lời: Chọn D Ta có điểm biểu diễn số phức z=7−6i có tọa độ là 7 ; −6. ====== HOCVN.NET =====

Cho hàm số y=ax+bcx+d có đồ thị là đường cong trong hình vẽ bên. Tọa độ giao điểm của đồ thị hàm số đã cho và trục hoành là

Câu hỏi: Cho hàm số y=ax+bcx+d có đồ thị là đường cong trong hình vẽ bên. Tọa độ giao điểm của đồ thị hàm số đã cho và trục hoành là A. 0;−2 B. 2;0 Đáp án chính xác C. −2;0 D. 0;2 Trả lời: Chọn B Từ đồ thị, ta dễ thấy đồ thị hàm số cắt trục hoành …

Cho hàm số y=ax+bcx+d có đồ thị là đường cong trong hình vẽ bên. Tọa độ giao điểm của đồ thị hàm số đã cho và trục hoành là Read More »

Đồ thị hàm số nào dưới đây có dạng đường cong như hình bên

Câu hỏi: Đồ thị hàm số nào dưới đây có dạng đường cong như hình bên A. y=x4−3×2+2 B. y=x−3x−1 Đáp án chính xác C. y=x2−4x+1 D. y=x3−3x−5 Trả lời: Chọn B Đồ thị đã cho thuộc dạng đồ thị hàm phân thức hữa tỷ bậc nhất nên dễ dàng loại 3 đáp án A, C, D (hàm đa …

Đồ thị hàm số nào dưới đây có dạng đường cong như hình bên Read More »

Scroll to Top