Chuyên đề Toán 12 Bài 3: Hàm số mũ – Hàm số logarit có đáp án

Cho hàm số y=x2−3ex. Khẳng định nào sau đây đúng?

Câu hỏi: Cho hàm số y=x2−3ex. Khẳng định nào sau đây đúng? A. Hàm số đồng biến trên khoảng −∞;1.  B. Hàm số nghịch biến trên khoảng −3;1. Đáp án chính xác C. Hàm số nghịch biến trên khoảng 1;+∞. D. Hàm số đồng biến trên khoảng −1;3. Trả lời: Ta có: y‘=2x.ex+x2−3.ex=ex.x2+2x−3. y‘=0⇔x=1x=−3. Bảng …

Cho hàm số y=x2−3ex. Khẳng định nào sau đây đúng? Read More »

Scroll to Top